Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Tauron Dystrybucja wybrał liczniki Apatora

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  07-12-2018 14:55
Oferta Apatora został wybrana przez spółkę Tauron Dystrybucja jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę trójfazowych liczników energii elektrycznej.

Jak podał Apator, wartość oferty wynosi 30,4 mln zł netto, a realizacja dostaw nastąpi w 2019 r.

Apator dostarcza m.in. rozwiązania dotyczące opomiarowania gazu, wody, ciepła i energii elektrycznej.
fot. PTWP (Paweł Pawłowski)

- Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 9,1 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 r. W związku z powyższym łączna maksymalna wartość kontraktu wynosi 39,5 mln zł netto - wskazała spółka.

Apator dostarcza rozwiązania dotyczące opomiarowania gazu, wody, ciepła i energii elektrycznej, aparatury łączeniowej oraz systemów IT dla sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Po trzech kwartałach 2018 r. Apator miał na poziomie skonsolidowanym 592,6 mln zł przychodów (-11,7 proc.) oraz 51,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (+11,7 proc.).

W przyjętej w październiku strategii na lata 2019-2023 Apator zakłada przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,4 mld zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 10 proc.), z czego z sektora energii elektrycznej ma pochodzić 620 mln zł, w segmentu woda i ciepło 460 mln zł a z branży gazowej 320 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019