Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Na wdrożenie sieci 5G w Polsce potrzeba nawet 20,3 mld zł. To jednak tylko część

Autor:  PAP/KM  |  19-12-2018 16:56
Nakłady inwestycyjne niezbędne do wdrożenia sieci 5G w Polsce wyniosą 11,35-20,3 mld zł i nie będą uwzględniały nakładów związanych z rezerwacją częstotliwości dla sieci 5G - podało Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi na interpelację poselską.

- Zgodnie z projektem aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego nakłady inwestycyjne niezbędne do wdrożenia sieci 5G w Polsce zależeć będą od przyjętego modelu tej sieci, niemniej szacuje się, że wyniosą one od 11,35 do 20,3 mld zł - napisano.

Nakłady inwestycyjne niezbędne do wdrożenia sieci 5G w Polsce wyniosą 11,35-20,3 mld zł i nie będą uwzględniały nakładów związanych z rezerwacją częstotliwości dla sieci 5G
Fot. Shutterstock

Resort podaje, że estymacja kosztów wdrożenia sieci 5G w Polsce, sporządzona na potrzeby aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, została dokonana dla trzech scenariuszy i trzech odrębnych modeli wdrożenia, przy uwzględnieniu trzech osobnych obszarów budowy sieci - pokrycia zasięgiem obszarów miejskich oraz pokrycia głównych szlaków komunikacyjnych w podziale na infrastrukturę kolejową i drogową.

- W każdym ze scenariuszy i modeli założono, że zniesiona została jedna z najbardziej kapitało- i czasochłonnych barier wdrożenia sieci 5G, dotycząca restrykcyjnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku - napisano.

- Przyjęto, że sieć 5G składać się będzie z dwóch warstw infrastruktury radiowej - sieci pokryciowej (makrokomórki / stacje bazowe) przy wykorzystaniu częstotliwości 700 MHz oraz sieci zapewniającej duże przepustowości obejmującej mikrostacje działające w pasmach z zakresu 3,4-3,8 GHz (mikrokomórki) i w pasmach z zakresu 26 GHz (pikokomórki) - dodano.

Ministerstwo podało, że w kosztach uwzględniono również pokrycie siecią 5G głównych szlaków komunikacyjnych - linii kolejowych (5277 kilometrów) i dróg (3928 kilometrów) w ramach sieci TEN-T.

Koszty te nie uwzględniają natomiast niezbędnych nakładów związanych z rezerwacją częstotliwości dla sieci 5G. 

Przeczytaj także: Polska niegotowa na technologię 5G

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019