Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Elektrownia zmienia właściciela. Będzie tu inwestycja za 890 mln zł

Autor:  Dariusz Ciepiela  |  02-01-2019 22:03
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dokonał wpisu połączenia spółek: Elektrownia Puławy (spółka przejmowana) z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" (spółka przejmująca).

Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym 26 września 2018 roku przez zarządy łączących się spółek.

Połączenie Elektrowni Puławy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" ma ułatwić budowę bloku energetycznego 100 MWe
mat. pras.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w trybie uproszczonym z uwagi na fakt, iż spółka przejmująca była jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej i posiadała w kapitale zakładowym spółki przejmowanej 100 proc. udziałów.

Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Grupa Azoty wstąpiła z dniem połączenia, czyli z dniem 2 stycznia 2019 r., we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Wcześniej Grupa Azoty Puławy wyjaśniła, że połączenie wpłynie na zwiększenie efektywności zarządzania procesem budowy i eksploatacji nowego bloku energetycznego, który miała zbudować Elektrownia Puławy, a budowa którego planowana jest na terenie zakładowej elektrociepłowni Grupy Azoty Puławy.

Chodzi o budowę nowego bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 100 MWe. W styczniu 2018 Grupa Azoty Puławy informowała, że zgodnie z założeniami budżet inwestycji wynosi ok. 890 mln zł, a jej harmonogram zakłada, że regularna eksploatacja nowego bloku rozpocznie się do końca 2021 roku.

Planowana struktura finansowania to 30 proc. środki własne, a pozostałe 70 proc. finansowanie dłużne.

Budowa nowego bloku energetycznego w Puławach to największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim oraz w całej Grupie Azoty.

W przetargu na generalnego wykonawcę bloku węglowego o mocy ok. 100 MWe w puławskich Azotach złożono cztery oferty cenowe - wynika z informacji portalu WNP.PL.

Wśród wykonawców, którzy złożyli oferty, znajdują się:

1. Konsorcjum: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka, SBB Energy

2. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe

3. PowerChina Nuclear Engineering

4. Konsorcjum: Rafako, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa (grupa KGHM).

Projekt zgazowania węgla na potrzeby produkcji chemicznej amoniaku i metanolu, rozważany przez Grupę Azoty i Tauron, jest kosztowny; może być obiecujący – oceniła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019