Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Menedżerowie i biznesmeni o plusach i minusach polskiej gospodarki

Autor: NP
Dodano: 23-01-2019 13:46

O najważniejszych szansach i zagrożeniach dla polskiej gospodarki będziemy rozmawiać podczas inauguracji Forum Zmieniamy Polski Przemysł. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń poświęconych perspektywom, kondycji i problemom najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Podczas tegorocznej edycji Forum zostanie zaprezentowany specjalny raport o gospodarczych szansach i zagrożeniach. Już dziś prezentujemy fragmenty wypowiedzi przedstawicieli biznesu, które są pewnym zwiastunem tego niecodziennego projektu.Tomasz Haiduk, członek zarządu Siemens Polska


Specyfiką branży przemysłowej jest planowanie długofalowe, uwzględniające nie tyle chwilową zwyżkę lub załamanie koniunktury, ale trendy długoterminowe. Patrząc z tej perspektywy na polskie szanse i zagrożenia, widzimy przede wszystkim, jak duża liczba młodych ludzi kończących uczelnie trafia do zawodów związanych z przemysłem.

To właśnie młode kadry są szansą na prężny rozwój polskich firm w kierunku Przemysłu 4.0. W prowadzonych przez nas badaniach "Smart Industry Polska" przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności podkreślają, jak bardzo potrzebują nowych, wykwalifikowanych pracowników. Wyniki tych badań potwierdzają też, że wkład młodych kadr jest już zauważalny, co ma przełożenie m.in. na wyższy poziom inwestycji w małych i średnich firmach przemysłowych.

Wśród czynników, które mogą hamować polski rozwój gospodarczy, wymieniłbym w pierwszej kolejności brak chęci do współpracy przedsiębiorstw między sobą, niską zdolność do łączenia sił w celu realizacji projektów. Do wspólnych prac nad innowacyjnymi projektami powinny zachęcać nie tylko "czynniki rynkowe", ale także państwo -poprzez politykę wspierania takich inicjatyw.Grzegorz Dzik, prezes firmy Impel

Największy potencjał wzrostu polskiej gospodarki widzę w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Możemy brać przykład z innych europejskich państw, w których zapewnienie finansowania, efektywnego zarządzania przy realizacji celów publicznych leży po stronie partnerów prywatnych. Dodatkową korzyścią rozwoju takiego partners-twa byłoby kreowanie międzynarodowych czempionów, mających korzenie biznesowe w naszym kraju.

Konieczne jest zminimalizowanie strachu i obawy przedsiębiorców. Obecny system legislacji idzie w kierunku fiskalizacji państwa. Przepisy, wprowadzane w sposób zdecydowany, zabezpieczają ściągalność należności publicznych. Ale dla bezpieczeństwa państwa konieczna jest również czytelność i stabilność przepisów dla płatników tych podatków. Niepewność prawa jest bardzo kosztowna dla biznesu i państwa.

Barierą dla rozwoju gospodarczego może być rynek pracy. Deficyty kadrowe są coraz większe. Powoduje to wzrost oczekiwań finansowych ze strony pracowników. Niestety, presja płacowa jest szybsza niż rozwój technologiczny przedsiębiorstw.Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Polska, wiedząc, jaki ma miks energetyczny, zaniedbała negocjacje w sprawie nowego systemu handlu emisjami ETS. Europa od wielu lat konsekwentnie zmierza do zeroemisyjnej gospodarki.

Nie włączyliśmy się w odpowiednim momencie do tego typu badań, ani do negocjacji polskiej drogi do redukcji zużycia węgla w gospodarce. Dziś mamy najdroższą energię w Europie, co prowadzi do dramatu dziesiątek firm. Firmy właśnie podpisują umowy na przyszły rok z opłatami wyższymi o 60-70 proc. Patrzymy na to z przerażeniem, bo nas to także będzie dotyczyło. Pozytywne sygnały?

Takie na pewno płyną z rynku, który wciąż rośnie. Ten wzrost jest może odrobinę słabszy niż dotąd, ale jednak trwa. W tym roku po raz piąty z rzędu poprawimy rekord zużycia stali.

Dynamika wzrostu była bardzo wysoka w pierwszym kwartale, w drugim już zwolniła, natomiast od lipca spada. Niemniej jednak w tym roku sięgniemy około 14 mln ton zużycia stali, co będzie nowym rekordem.

Spodziewamy się dalszego wzrostu rynku w Polsce, co jest nieco wymuszane przez logikę wykorzystania funduszy unijnych.

Forum Zmieniamy Polski Przemysł to jedna z najważniejszych w kraju cyklicznych debat o przeobrażeniach i perspektywach polskiej gospodarki. XIX edycja tego wydarzenia, organizowanego od lat przez redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.PL, odbędzie się 27 lutego 2019 r. w Warszawie.

Więcej tutaj: Forum Zmieniamy Polski Przemysł

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019