Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

22 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o wypłacie rekompensat za utratę prawa do bezpłatnego węgla

Autor:  wnp.pl (JD)  |  10-01-2019 12:50
Ogłoszenie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym pozwala określić terminarz jej realizacji, na co czekają osoby uprawnione do tego świadczenia. Przepisy wchodzą w życie 22 stycznia. Od tego momentu, przez następnych 90 dni, uprawnieni do świadczenia będą mogli składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach. Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 roku.

Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł przez właściwe przedsiębiorstwo.

Wypłata rekompensat z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla nastąpi od 1 czerwca 2019 roku.
Fot. PTWP

Jak wskazuje resort energii, o rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwa górnicze zaprzestały wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, a które wcześniej nie pobrały pieniędzy z tego tytułu.

Świadczenie to będą mogły otrzymać także osoby, których nie objęła poprzednia ustawa z 2017 r., a więc m.in. wdowy i sieroty po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli, jako czynni pracownicy kopalń, a także osoby na świadczeniach przedemerytalnych.

Z rozwiązań zawartych w ustawie mogą skorzystać również osoby, które spóźniły się z wnioskami składanymi w 2017 roku oraz te, których wnioski nie zostały zweryfikowane przed zakończeniem okresu wypłat na podstawie poprzedniej ustawy.

Wypłata 10-tysięcznych rekompensat obejmie około 24 tysięcy uprawnionych. Przeznaczono na to 240,8 miliona złotych.

Czytaj więcej na ten temat: Najważniejsze wydarzenia w polskim górnictwie w 2018 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019