Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Santander Bank Polska przeprowadzi zwolnienia grupowe

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)/PAP  |  10-01-2019 10:14  |  aktualizacja: 10-01-2019 10:30
Zarząd spółki podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które mają objąć do 1400 pracowników Santander Bank Polska.
Placówka Santander Bank Polska.
fot. mat. pras.
  • Zamiarem zarządu banku jest przeprowadzenie zwolnień do 1400 pracowników banku, co stanowi ok. 11 proc. wszystkich zatrudnionych w banku na dzień 31 grudnia 2018 r., w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r. - podała spółka.
  • Zarząd banku w dniu 10 stycznia 2019 r. powiadomi zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji - wskazała.
  • Dodała, że ponadto zarząd banku powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

- Bank opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w banku, która w całości obciąży wynik banku - podał Santander Bank Polska.

- Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych banku - dodał.

"Redukcja dublujących funkcji i procesów"

Natomiast w komentarzu przesłanym PAP bank podał, że proces zwolnień grupowych ma  objąć cały bank - połączone funkcje centralne, jak i sieć placówek. Konsultacje ze związkami zawodowymi potrwają do końca stycznia.

Tematem uzgodnień ze stroną społeczną będą terminy, zakres, warunki, kryteria doboru oraz ostateczna liczba pracowników objętych procesem.

Santander BP poinformował też, że zadecydował o uruchomieniu programu zwolnień mając na względzie potrzebę przeorganizowania modelu biznesowego, poprawę sprawności i efektywności kosztowej organizacji, w tym redukcję dublujących funkcji i procesów.

- Jako instytucja prowadząca odpowiedzialny biznes dołożymy wszelkich starań, aby program zwolnień grupowych odbywał się według najlepszych praktyk i z poszanowaniem wszystkich zasad - napisano w komentarzu. 

- Osobom, które nie odnajdą miejsca w transformującej się organizacji, zapewnimy odpowiednie i transparentne warunki odejścia. Dodatkowo przygotowujemy program wsparcia w ponownym wejściu na rynek pracy - dodano.

W listopadzie Santander Bank Polska sfinalizował przejęcie wydzielonej części działalności Deutsche Bank Polska i informował o rozpoczęciu procesu połączenia operacyjnego. Do Santander BP dołączyło prawie 400 tys. klientów detalicznych, private banking oraz biznesowych.

Santander Bank Polska

Jest trzecim co do wielkości aktywów bankiem w Polsce po PKO Banku Polskim i Banku Pekao. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku aktywa firmy wynosiły ponad 177,4 mln zł.
Wyniki Santander Bank Polska po trzech kwartałach 2018 r. fot. mat. pras.
Wyniki Santander Bank Polska po trzech kwartałach 2018 r. fot. mat. pras.
W trakcie pierwszych trzech kwartałów 2018 r. grupa Santander Bank Polska wypracowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 1,57 mld zł, czyli o 5,7 proc. niższy niż rok wcześniej.

BZ WBK odszedł do przeszłości

Przypomnijmy, że jeden z głównych trzonów grupy Santander w Polsce przeszedł ubiegłym roku rebranding.

Od 7 września 2018 r. pod nazwą Santander Bank Polska działa dotychczasowy Bank Zachodni WBK. Jednocześnie bank przeniósł swoja siedzibę z Wrocławia do Warszawy.
Logo dawnego BZ WBK. fot. Shutterstock
Logo dawnego BZ WBK. fot. Shutterstock
Zmiana nazwy wiązała się ze sporymi nakładami, gdyż rebranding wymusił zmiany w wystroju przeszło 600 placówek firmy. Według wcześniejszych szacunków mogło to kosztować ok. 60-70 mln zł.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019