Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Białoruś szuka alternatywnych dróg dostaw ropy

Autor:  PAP/KM  |  10-01-2019 13:47
Zbadanie alternatywnych dróg importu ropy przez porty w państwach bałtyckich zlecił rządowi w czwartek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszanka. Ocenił też, że przez brak porozumień z Mińskiem ws. rozliczeń za surowce Moskwa może „utracić jedynego sojusznika na kierunku zachodnim”.

- Już dawno postawiłem takie zadanie i trzeba je zrealizować: uruchomić alternatywne dostawy ropy przez porty w państwach bałtyckich - oświadczył Łukaszenka podczas czwartkowej narady z rządem.

Białoruś uważa, że przez brak porozumień z Mińskiem ws. rozliczeń za surowce Moskwa może „utracić jedynego sojusznika na kierunku zachodnim”
Fot. Shutterstock

- Jeśli Litwini się nie zgadzają, to trzeba się porozumieć z Łotyszami. Przetwarzać tę ropę w rafinerii w Nowopołocku i wysyłać do państw bałtyckich - powiedział białoruski lider.

Łukaszenka ocenił również, że brak rekompensat dla Mińska za tzw. manewr podatkowy może oznaczać dla Rosji utratę jedynego sojusznika na Zachodzie.

- Jeśli Rosja wybierze taką drogę i utratę jedynego sojusznika na kierunku zachodnim, to ich wybór. My przecież nie możemy ich zmusić - powiedział Łukaszenka.

Przeczytaj: Zmiany podatkowe w rosyjskim przemyśle naftowym

Tzw. manewr podatkowy, czyli stopniowe znoszenie przez Rosję ceł eksportowych na ropę naftową i podnoszenie podatków od wydobycia kopalin, doprowadzi do wzrostu cen surowca dla Białorusi i zmniejszy jej wpływy z eksportu paliw produkowanych z rosyjskiej ropy w białoruskich rafineriach. Do 2025 r. w związku z tym Białoruś straci 10,6 mld dolarów dochodu, dlatego domaga się od Rosji wypracowania mechanizmu rekompensaty.

Dotychczasowe rozmowy w tej sprawie, w tym dwie tury rozmów prezydentów Białorusi i Rosji w Moskwie pod koniec grudnia, nie przyniosły rezultatu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019