Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Agnieszka Skorupińska, CMS: są trzy sposoby na bardziej wydajny i efektywny rynek energii

Autor:  Dariusz Ciepiela  |  11-01-2019 11:44
Dekarbonizacja jest oczywistym trendem w energetyce, ponieważ przepisy europejskie i polskie zmuszają do tego, aby się nad węglem zastanowić. Inne bardzo ważne trendy zachodzące w energetyce to cyfryzacja i decentralizacja - mówi WNP.pl Agnieszka Skorupińska, lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS.
  • Digitalizacja w energetyce jest niezbędna, żeby osiągnąć zaostrzone cele emisyjne, to także narzędzie poprawiające efektywność przedsiębiorstw. 
  • Słabo widocznym, ale obecnym trendem w Polsce, jest decentralizacja. 
  • Wykorzystanie produkcji energii w kogeneracji jest bardzo dobrym, ale nadal w Polsce niewystarczająco wspieranym pomysłem na gospodarkę o obiegu zamkniętym w kontekście energetycznym.

Coraz więcej mówi się o dekarbonizacji i cyfryzacji. Czy widać je już w polskiej energetyce? 

- Te trendy zaczynają być widoczne w polskiej energetyce. Dekarbonizacja jest oczywistym kierunkiem, ponieważ przepisy europejskie i polskie zmuszają do tego, aby się nad węglem zastanowić, więc powoli jest to widoczne. 

Digitalizacja jest niezbędna, żeby osiągnąć np. zaostrzone cele emisyjne, jest jednym z tych narzędzi, które są ważne dla przedsiębiorstw i poprawy ich wydajności. 

Z tych tzw. "3D" rozwijających się w energetyce jest jeszcze decentralizacja. Ona jest słabiej widoczna w Polsce, ale także powoli pojawia się na rynku, są już pierwsze jaskółki zwiastujące wspieranie decentralizacji. Razem te trzy kwestie mogą dać rynek, który będzie bardziej wydajny i efektywny.

Jak z tymi trendami współgra gospodarka o obiegu zamkniętym?
- Można podać wiele przykładów, np. wykorzystanie produkcji energii w kogeneracji. To bardzo dobry, choć wciąż w Polsce niewystarczająco wspierany pomysł na zamykanie tego obiegu w kontekście energetycznym.

Inny aspekt, który jest niesamowicie ważny, to odpady, które są bardzo poważnym problemem w Polsce i nadal ich zagospodarowanie nie jest wystarczające. W tym znaczeniu gospodarka o obiegu zamkniętym zgrywa się z energetyką, ponieważ energetyka może te odpady wykorzystywać, zwłaszcza na poziomie lokalnym. To jest kierunek, w którym w najbliższych latach będziemy podążać, aby rozwiązać problem odpadów.

Jak w Polsce wygląda gospodarka o obiegu zamkniętym? To wciąż hasło reklamowe czy już rzeczywistość?

- Mamy ramy prawne na poziomie europejskim, które wciąż są implementowane do prawa polskiego. Na to nie mamy za dużo czasu. Z tej perspektywy trudno więc mówić, że polskie przedsiębiorstwa, czy firmy działające w Polsce, działają zgodnie z przepisami dot. gospodarki o obiegu zamkniętym.

Widać jednak wiele takich przykładów, gdzie firmy starają się być jeden krok przed regulatorem i wdrażają rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym nie stała się jeszcze rzeczywistością, ale nie jest już też mitem. Jesteśmy na początku tej drogi, ale już są pierwsze oznaki dostosowywania się i wprowadzania rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nowy system wsparcia ma przynieść rozwój kogeneracji i ciepła systemowego, inwestycje w nowe źródła kogeneracyjne (jednoczesna produkcja prądu i ciepła) jak i modernizację istniejących.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019