Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Prezes JSW Daniel Ozon pozostał na stanowisku. Związki zawodowe dalej w sporze z Radą Nadzorczą

Autor:  wnp.pl (JD)  |  10-01-2019 17:04
W czwartek, 10 stycznia 2019 roku, doszło do posiedzenia Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Przebiegało ono w nad wyraz nerwowej atmosferze. Odwołano dwoje wiceprezesów: Jolantę Gruszkę oraz Artura Dyczko. Później związkowcy wtargnęli na salę obrad. Atmosfera była bardzo napięta. Związkowcy złożyli wniosek do rady nadzorczej o wycofanie podjętych uchwał w sprawie odwołania dwóch członków zarządu. Po wznowieniu obrad uchwał jednak nie wycofano. Przewodnicząca rady nadzorczej JSW Halina Buk wyszła z budynku w asyście policji wraz z innymi członkami rady powołanymi przez ministra energii. Związki zawodowe uważają, że odwołanie dwóch członków zarządu jest działaniem na szkodę firmy. Zapowiedziały, że będą prowadziły akcję protestacyjną.
Daniel Ozon pozostał na stanowisku prezesa JSW. Jednak po odwołaniu dwóch członków zarządu związkowcy zapowiedzieli protest.
Fot. PTWP (Paweł Pawłowski)

  • Związkowcy wiele razy przypominali, że w połowie 2019 roku kończy się kadencja obecnego zarządu, zatem przeprowadzanie zmian jest według nich dziwne i niezrozumiałe. 
  • Obecnie nadzór nad JSW sprawuje Ministerstwo Energii. 
  • Przedstawiciele związków zawodowych chcą, żeby nadzór nad JSW przejął premier. 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019