Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

PGE Energia Ciepła przejęła sześć elektrociepłowni

Autor:  WNP.PL (Ireneusz Chojnacki)  |  10-01-2019 19:23  |  aktualizacja: 10-01-2019 20:01
Z początkiem stycznia 2019 roku do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni należących wcześniej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, co oznacza, że   powstała największa firma ciepłownicza w Polsce. - Osiągnęliśmy pełen sukces w budowaniu silnego polskiego podmiotu, lidera ciepłownictwa - mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).
PGE Energia Ciepła ma 14 elektrociepłowniami o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej.
Fot. mat. pras. PGE Energia Ciepła
  • Z początkiem stycznia 2019 roku 6 elektrociepłowni,  w Bydgoszczy, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Zgierzu i Kielcach, wchodzących do tej pory w skład spółki PGE GiEK, zostało włączonych w struktury PGE Energia Ciepła.
  • PGE Energia Ciepła od stycznia 2019 dysponuje 14 elektrociepłowniami o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej
  • Kolejnym etapem porządkowania aktywów w ramach linii biznesowych grupy PGE będzie wydzielenie do PGE GiEK elektrowni Rybnik, której właścicielem jest PGE Energia Ciepła 

Zgodnie z przedstawionym w 2018 roku planem integracji aktywów ciepłowniczych grupy PGE w PGE Energia Ciepła do tej organizacji z początkiem 2019 roku miało dołączyć 6 elektrociepłowni należących do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), i tak się stało.

Czytaj także: PGE ze strategią ciepłownictwa do 2030 r. Chce zainwestować 17,5 mld zł

Z dniem 2 stycznia 2019 PGE Energia Ciepła przejęła sześć elektrociepłowni należących do tej pory do spółki PGE GiEK tj. elektrociepłownie w Bydgoszczy, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie Wrotków, Zgierzu oraz w Kielcach.

Henryk Baranowski - prezes zarządu PGE (Fot. mat. pras. PGE)
Henryk Baranowski - prezes zarządu PGE (Fot. mat. pras. PGE)

- Za nami realizacja skomplikowanego i wielowątkowego projektu integracji aktywów ciepłowniczych, który przeprowadziliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończyliśmy w planowanym terminie. Osiągnęliśmy pełen sukces w budowaniu silnego polskiego podmiotu, lidera ciepłownictwa. Jestem przekonany, że zarówno sam proces konsolidacji, jak i funkcjonowanie spółki PGE EC w ramach grupy, będą wskazywane jako modelowy przykład dla innych – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Czytaj również: Jacek Szymczak: ciepło systemowe pomoże w efektywnej walce ze smogiem

Po  konsolidacji wskazanych wyżej aktywów PGE Energia Ciepła dysponuje czternastoma elektrociepłowniami m.in. w Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie,  o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej. 

- Integracja aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła przełoży się na większą efektywność zarządczą oraz nowe perspektywy rozwoju spółki. Naszą ambicją jest bycie firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, zorientowaną na klienta oraz dobrym, lokalnym partnerem współpracującym z samorządami – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Wojciech Dąbrowski - prezes zarządu PGE Energia Ciepła (Fot. mat. pras. PGE EC)
Wojciech Dąbrowski - prezes zarządu PGE Energia Ciepła (Fot. mat. pras. PGE EC)

PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii powinien przekroczyć 50 proc. do roku 2030.

- Przed nami dużo wyzwań zarówno organizacyjnych, jak i biznesowych. Zarządzanie dużym, zintegrowanym branżowo podmiotem, którego spółki i oddziały zlokalizowane są w całej Polsce, będzie wymagało precyzji w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji wpisujących się w lokalny kontekst, jak również realizujących strategię całej grupy. Wierzę, że PGE Energia Ciepła stanie się rozpoznawalną i uznaną firmą na rynku, nie tylko ze względu na skalę i zakres swojej działalności, ale także jako zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników, ekspertów branży ciepłowniczej – mówi Wojciech Dąbrowski.

Grupa PGE znacznie wzmocniła swoją pozycję w ciepłownictwie po przejęciu polskich aktywów EDF pod koniec 2017 roku. PGE informując o finalizacji transakcji z EDF  podała, że w jej wyniku  zainstalowane moce elektryczne grupy PGE wzrosną o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe, a grupa PGE zwiększy swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, 

W 2017 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła, jak podaje URE, 54 911,8 MW (w 2002 r. – 70 952,8 MW), a moc osiągalna – 53 639,5 MW (w 2002 r. – 67 285,4 MW). Koncesjonowani wytwórcy ciepła wytwarzają ciepło w źródłach różnej wielkości z przewagą ilościową źródeł małych do 50 MW (53,8 proc. w 2017 r.).  W 2017 roku paliwa węglowe w dalszym ciągu stanowiły prawie 74 proc. paliw zużywanych w ciepłownictwie ( węgiel kamienny 72,21 proc., węgiel brunatny 1,59 proc.).
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019