Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Akcjonariusze Alchemii budują wspólny front

Autor:  WNP.PL/Piotr Myszor  |  10-01-2019 21:44  |  aktualizacja: 10-01-2019 21:53
Zarząd Boryszewa poinformował o umowie zawartej przez akcjonariuszy spółki Alchemia - Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, spółki Impexmetal oraz Eastside-Bis. Akcjonariusze chcą doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji Alchemii, czyli wycofania spółki z giełdy.

- Porozumienie dotyczy między innymi określenia praw i obowiązków stron w zakresie posiadania akcji Alchemii oraz określenia zasad współpracy stron, w tym w szczególności zasad dotyczących nabywania akcji Alchemii i zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Alchemii – czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze chcą doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji Alchemii, czyli wycofania spółki z giełdy
Fot. Materiały prasowe

Zgodnie z postanowieniami porozumienia strony zobowiązały się do wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia innych niż akcje posiadane przez nie.

Jeżeli w ramach wezwania ogłoszonego zgodnie ze zdaniem poprzednim nie uda się osiągnąć łącznie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemii, strony porozumienia rozważą ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż "wszystkich akcji Alchemii zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych".

W przypadku osiągnięcia łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Alchemii posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy spółki.

Czytaj także: Alchemia ma już 9,8 proc. własnych akcji

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do momentu zniesienia dematerializacji akcji Alchemii.

Roman Karkosik bezpośrednio i pośrednio, z podmiotami zależnymi jest posiadaczem 65,76 proc. udziałów Alchemii, a Grażyna Karkosik ma 13,74 proc., co w sumie daje 79,5 proc. udziałów.

Impexmetal poinformował ponadto, że zawarł umowę kredytową z bankiem HSBC na 124 mln złotych. Fundusze te są przeznaczone na wykup akcji Alchemii w ramach wezwania.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019