Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

JSW: wiele się dzieje w zakresie obszaru IT

Autor:  wnp.pl (JD)  |  11-01-2019 08:01
Spółka JSW IT Systems, do niedawna Advicom, odpowiada za wszystkie prace związane z szeroko pojętym obszarem IT w skali Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Działalność spółki poszerzono o zagadnienia związane z zastosowaniem narzędzi informatycznych w obszarze produkcji (określanym mianem OT).

  • W Jastrzębskiej Spółce Węglowej stawiają na systemy informatyczne.
  • Wskazują, że nowoczesna kopalnia między innymi potrzebuje perfekcyjnej łączności, automatyzacji oraz informatyki.
  • Nowoczesne systemy zapewniają właściwe sterowanie procesami produkcyjnymi oraz nadzorem nad bezpieczeństwem pracy górników.

Działalność JSW Innowacje w ramach szerokiego zagadnienia, jakim jest transmisja danych pod ziemią z lokalizacją i identyfikacją załogi, koncentruje się na przyszłości.
Fot. Shutterstock

- Część z realizowanych przez nas projektów jest realizowana w ramach koncepcji „JSW 4.0” - mówi Krzysztof Szymański, pełnomocnik zarządu JSW IT Systems ds. rozwoju i innowacyjności, kierownik działu projektów w JSW IT Systems, cytowany w „Solidarności Górniczej”. - Umożliwią one, mówiąc w dużym uproszczeniu, automatyzację i skuteczną koordynację prac. Tak, by maszyny i urządzenia używane w procesach produkcyjnych, również te pracujące pod ziemią, mogły się ze sobą komunikować i wymieniać danymi.

Zobacz też: JSW: w stronę inteligentnej kopalni

oraz W roku wyborczym niepopularnych decyzji w górnictwie nie należy się spodziewać

Drugim ważnym elementem koncepcji „JSW 4.0” jest zapewnienie dostępu on-line do dobrej jakości danych z wszystkich istotnych elementów procesów produkcyjnych i pomocniczych - tak, żeby wspierać procesy decyzyjne na różnych poziomach.

- Nasze prace rozpoczęliśmy od inwentaryzacji i przeglądu stanu obecnego infrastruktury i systemów w obszarze OT. W oparciu o tę inwentaryzację sporządzone zostały zalecenia, które obecnie realizujemy - zaznacza Krzysztof Szymański, cytowany w „Solidarności Górniczej”. - Chciałbym podkreślić, że wszystkie działania prowadzimy w ścisłej współpracy z pracownikami poszczególnych działów w kopalniach i biurze zarządu JSW. Jest to przede wszystkim rozbudowa strukturalnej sieci światłowodowej pod ziemią.

Ma ona stanowić swego rodzaju szkielet, na którym zostanie oparta cała informatyka. Także informatyka wyrobisk podziemnych - będzie bazą, do której będzie można „dopinać” poszczególne wyspecjalizowane systemy, bądź też rozwiązania przeznaczone dla poszczególnych oddziałów i stanowisk pracy.

Kolejnym przeanalizowanym elementem było zapewnienie środków łączności bezprzewodowej pod ziemią. Zarząd JSW podjął decyzję o rozbudowie istniejącej infrastruktury łączności na bazie tak zwanego kabla promieniującego.

Zakład Wsparcia Produkcji JSW realizuje zakupy obydwu mediów - to mniej więcej 160 kilometrów światłowodu i 220 kilometrów kabla promieniującego. Znaczna część światłowodów została już wyłożona przez pracowników kopalń. Dodatkowo na bieżąco mają być prowadzone zakupy urządzeń aktywnych, a zatem koncentratorów, przełączników sieciowych, punktów dostępowych, mikrotelefonów oraz innych urządzeń, które zapewnią transmisję danych i zapewnią łączność.

Te inwestycje zostaną przeprowadzone we wszystkich zakładach górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dotychczas każda z kopalń miała różny poziom zaawansowania w zakresie wyłożenia wyrobisk światłowodami oraz kablem promieniującym.

Dzięki projektowi ma to zostać zestandaryzowane. Istotne było również przygotowanie wytycznych i standardów w zakresie transmisji danych.

- Z mnogości dostępnych protokołów komunikacyjnych zostały wybrane te, które w najlepszy sposób pozwolą sprostać wymaganiom stawianym infrastrukturze IT/OT przez koncepcję „JSW 4.0” czy Program „Inteligentna kopalnia” - zaznacza Krzysztof Szymański, cytowany w „Solidarności Górniczej”.

W ramach projektu „JSW 4.0” przewidziano też stworzenie „hurtowni danych technologicznych” oraz wdrożenie narzędzi wspierających analizę i obróbkę tych danych, między innymi na potrzeby Centrum Zaawansowanej Analityki Danych JSW.

Jest to projekt kompleksowy, najpierw angażuje się ludzi, następnie tworzy infrastrukturę, a na koniec zapewnia ściśle ze sobą współpracujące narzędzia, dzięki którym pozyskane dane będzie można sprawnie obrobić i wykorzystać przy procesach decyzyjnych, czy to na poziomie operacyjnym, czy to na poziomie działań biznesowych zarządu.

 - Działalność JSW Innowacje w ramach szerokiego zagadnienia, jakim jest transmisja danych pod ziemią z lokalizacją i identyfikacją załogi, koncentruje się na przyszłości - zajmujemy się projektami, które są we wczesnej fazie koncepcyjnej, są obiecujące, jeśli chodzi o perspektywę komercjalizacji, ale przede wszystkim mogą być użyteczne z punktu widzenia Grupy JSW i pracowników zakładów górniczych - zaznacza Piotr Skorynko, dyrektor Pionu Projektów Górniczych JSW Innowacje, cytowany w „Solidarności Górniczej”. - Myślę tutaj o trzech obszarach, którymi JSW Innowacje SA na dzień dzisiejszy się zajmuje w trybie analiz, badania potencjału i uruchamiania projektów badawczo-rozwojowych. Pierwszym z tych obszarów jest Bluetooth Mesh - bardzo obiecująca technologia, która jest już wykorzystywana przez inne branże, ale na dole, w kopalniach metanowych, jeszcze nie udało się jej zastosować - wskazuje Skorynko.

Piotr Skorynko dodaje również, że najbardziej znanym przykładem wykorzystania tejz technologii w segmencie lokalizacji osób jest pewna sieć drogerii, która na bieżąco dostosowuje ofertę reklamową do położenia swoich klientów.

- Widzimy zastosowanie dla Bluetooth Mesh również pod ziemią - dzięki niej moglibyśmy na bieżąco identyfikować i lokalizować zarówno pracowników, jak i maszyny czy urządzenia, takie jak chociażby kolejki podziemne - mówi Skorynko. - Testy wykonane przez JSW IT Systems wykazały jednak, że musi ona zostać dopracowana, by można ją było zastosować w warunkach dołowych.

Drugą technologią, w której w JSW dostrzegają znaczny potencjał, jest Wireless M-Bus. Stanowi ona próbę stworzenia sieci, której parametry będą użyteczne dla przemysłu. O ile rynek konsumencki idzie w kierunku sieci 5G, a więc zwielokratniania pasm, jeszcze większego dostępu do Internetu w lokalizacjach o dużej liczbie użytkowników, o tyle dla zakładów przemysłowych rozwój tych parametrów nie jest priorytetem.

Tu bowiem najistotniejsza jest stabilność łączności, niezawodność sieci oraz obniżenie energochłonności urządzeń, które realizują transmisję danych.

W 2019 roku JSW Innowacje planuje wykonanie szeregu badań laboratoryjnych na bazie swoich autorskich instalacji i rozwiązań. One powinny przynieść odpowiedź, czy ta technologia może mieć zastosowanie na skalę przemysłową w kopalniach podziemnych.

- Trzeci, najbardziej zaawansowany kierunek naszych analiz, wynika ze współpracy z pewnym śląskim start-upem, który stworzył system bezprzewodowej komunikacji głosowej dla ratowników górniczych - mówi Skorynko. - Jest to rozwiązanie w pełni zgodne z normami ATEX, dopuszczone do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Ono już się sprawdza, natomiast na bazie protokołów i technologii, która została tam wykorzystana, przeprowadziliśmy badania w zakresie transmisji danych.

Wynika z nich, że rozmieszczenie pod ziemią dwóch tak zwanych repeaterów w odległości 100 metrów od siebie daje możliwość przesyłu danych z prędkością 50 megabitów na sekundę. To kierunek, który w przyszłości w JSW będą chcieli rozwijać. Planowane są kolejne testy już w warunkach dołowych.

Z punktu widzenia pracownika budowa sieci szkieletowej światłowodów i standaryzacja systemu komunikacji podziemnej w ramach projektu „Inteligentna kopalnia” będzie niezwykle istotna.

Osoby obsługujące maszyny w jednym rejonie będą mogły się porozumiewać nawzajem. Ponadto ułatwiona zostanie komunikacja między nimi a dysponentem, który będzie w stanie na bieżąco kontrolować położenie tych urządzeń i osób.

Będzie także możliwość szybszej reakcji na wypadki. Kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia, to dysponent otrzyma natychmiastowy dostęp do danych umożliwiających lokalizację poszkodowanego pracownika i maszyny, co przyspieszy dotarcie do tej osoby,  udzielenia jej pomocy i wytransportowania na powierzchnię.

System transmisji danych sprawi umożliwi też szybkie informowanie o jakichś niepożądanych zdarzeniach, bez konieczności udawania się do najbliższego telefonu.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej podkreślają, że nowoczesna kopalnia potrzebuje perfekcyjnej łączności, lokalizacji, automatyzacji i informatyki. Nowoczesne systemy zapewniają właściwe sterowanie procesami produkcyjnymi, m.in. kombajnami, rozdzielniami, wentylacją czy najważniejszym nadzorem nad bezpieczeństwem pracy ludzi. Informatyka jest istotnym narzędziem, które ma być na usługach wysoko wykwalifikowanych górników, geologów, geodetów, elektryków, mechaników, przeróbkarzy i koksowników.

Grupa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych.

Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. 

Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i w Indiach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019