Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Woda mineralna z kopalni Ziemowit robiła furorę podczas szczytu COP24

Autor:  wnp.pl (JD)  |  11-01-2019 10:25  |  aktualizacja: 11-01-2019 10:27
Woda mineralna z kopalni Ziemowit w Lędzinach, należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) była przebojem podczas szczytu klimatycznego COP 24, który odbył się w grudniu 2018 roku w Katowicach. Naturalnie oczyszczona i wzbogacona woda nie ustępuje jakościowo od wielu znanych marek wody mineralnej.

  • Podczas COP24 w Katowicach Polska Grupa Górnicza częstowała gości tym niecodziennym produktem.  
  • Kopalniana woda czerpana jest z pompowni, z głębokości ponad 400 m pod ziemią, gdzie spływa z północnych granic obszaru górniczego kopalni Ziemowit - z rejonów zlikwidowanych szybów Piast II i Hołdunów.
  • Jest także wysokozmineralizowana, całkowita zawartość składników mineralnych wynosi w niej ok.  800 mg na litr. Zawiera m.in. magnez, sód, wapń, wodorowęglany, chlorki i siarczany.

Woda mineralna z Ziemowita robiła furorę podczas szczytu COP24.
Fot. Mat. pras. PGG

Zakład górniczy w Lędzinach jest jednym z niewielu w Polsce tak bogatych w wodę. Wpływ na to mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i prowadzona w tym rejonie w latach ubiegłych eksploatacja górnicza.

Pierwszy raz,  specjalnie na COP 24, woda z kopalni Ziemowit została zabutelkowana i estetycznie opakowana z dokładną informacją co zawiera i jaką posiada datę ważności.

Woda jest bezpieczna, przebadana i zdrowa. Kilka lat temu gruntowanie wyremontowano punkt poboru wody na kopalni, wymieniając między innymi całą armaturę i aparaturę dozującą.
Po uzdatnieniu w kopalnianej Stacji Uzdatniania Wody odpowiada ona wymogom ministerialnego rozporządzenia określającego parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wody do tej pory na co dzień korzystali górnicy, który piją ją także z sokami czy przygotowują z niej kawę i herbatę. Woda objęta jest okresową kontrolą przeprowadzaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach.

Łącznie ruch Ziemowit dostarcza ją do ok. 13 proc. mieszkańców Lędzin. Zasoby wody pitnej wykorzystywane są również do rezerwowego zasilania dołowego systemu przeciwpożarowego.

Czytaj też: Polska Grupa Górnicza kończy rok lepiej niż zakładała w biznesplanie

- Nie każda kopalnia węgla kamiennego posiada takie zasoby wody, jak nasza - zaznacza Marcin Sitek, kierownik Działu Geologicznego w Ruchu Ziemowit, cytowany w magazynie PGG. - Z historii górnictwa węgla kamiennego wiemy, że były zakłady górnicze, które posiadały wodę pitną, ale nie poczyniły stosownych kroków w celu jej ujmowania - dodaje.

Wracając do ruchu Ziemowit, to właśnie w tym rejonie piaskowcowe utwory karbonu produktywnego warstw łaziskich, w obrębie których występują wyeksploatowane pokłady 215 i 211, pozostają w bezpośredniej łączności hydraulicznej z czwartorzędowym poziomem wodonośnym, zasilanym wodami pochodzącymi z opadów atmosferycznych.

- Dopływająca woda pitna, po wymieszaniu w chodniku wodnym, pompowana jest na powierzchnię z głębokości ok. 400 m. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi - podkreśla Marcin Sitek.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka, zatrudniająca około 43 tysięcy osób. Koncentruje się na głównie na zaspokajaniu potrzeb rynku krajowego, w tym energetyki zawodowej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019