Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Urząd Regulacji Energetyki chce szczegółowych informacji nt. zakupu energii

Autor:  PAP/KM  |  11-01-2019 10:43
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał 36 wybranych spółek obrotu, sprzedających energię elektryczną do odbiorców końcowych, do składania comiesięcznych, szczegółowych informacji o zakupie energii.

Spółki mają obowiązek przesłać miesięczne dane na specjalnym formularzu do 5. dnia kolejnego miesiąca. W formularzu mają wykazać każdy zawarty kontrakt, oddzielnie, jeżeli zawarte zostało kilka umów z jednym kontrahentem.

Prezes URE wezwał 36 wybranych spółek obrotu, sprzedających energię elektryczną do odbiorców końcowych, do składania comiesięcznych informacji o zakupie energii
Fot. Shutterstock

W przypadku, gdy dana spółka obrotu zawarła umowę ramową, w ramach której zawierane są porozumienia transakcyjne, określające na pewien okres wolumeny i ceny energii elektrycznej, należy podać dane wynikające z zapisów każdego porozumienia transakcyjnego. Muszą też podać okres dostawy energii elektrycznej jaki obejmuje umowa.

Przeczytaj: Konfederacja Lewiatan: ustawa o podatku akcyzowym groźna dla rynku energii

- Wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną mają obowiązek wypełniania i przesłania Prezesowi URE Informacji zbiorczej (...) dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu - brzmi informacja, opublikowana przez URE.

Działanie to uzasadniono "obowiązkiem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie monitorowania funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw energetycznych", wynikającym z ustawy Prawo energetyczne.

Wśród wskazanych 36 spółek znalazły się cztery największe koncerny energetyczne i spółki z ich grup kapitałowych, zajmujące się sprzedażą do klientów końcowych oraz szereg innych, niezależnych sprzedawców, działających na polskim rynku.

Spółki muszą też przekazywać informacje o profilu sprzedaży, mocy zakontraktowanej, wolumenie i cenie jednostkowej wynikającej z zapisów umowy. W przypadku, gdy w umowie określony jest jedynie wzór na obliczenie ceny w zależności od zmian różnych czynników, której ustalenie nie wymaga zawarcia porozumienia transakcyjnego lub aneksowania umowy, należy podać prognozowaną cenę i formułę cenową.

Przeczytaj także:  Ustawa w sprawie cen prądu zmroziła sprzedawców. "Rynek zamarł" 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019