Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Termo2Power i PGNiG Termika Energetyka Rozproszona będą współpracować

Autor:  wnp.pl (TE)  |  11-01-2019 13:40
Firma, która działa w branży systemów konwersji ciepła na energię elektryczną, podpisała umowę o współpracy ze spółką PGNiG Termika Energetyka Rozproszona. W reakcję na tę informację kurs akcji Termo2Power, notowanych na giełdowym rynku NewConnect, wzrósł o blisko 70 proc.
fot. PTWP (Andrzej Wawok)
  • Jak podało w komunikacie Termo2Power, spółka działa w branży systemów konwersji ciepła na energię elektryczną w zakresie mocy 30-300 kW i 2-15 MWe.
  • Natomiast PGNiG Termika Energetyka Rozproszona oferuje klientom kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu energetycznego, w tym dostawy energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu wytwarzanych we własnych źródłach wytwórczych.
  • PGNiG TER będzie oferowała produkty Termo2Power swoim klientom. Natomiast Termo2Power zaoferuje potencjalnym polskim klientom PGNiG TER jako ewentualnego operatora.

Kurs akcji Termo2Power po publikacji w piątek informacji o umowie z PGNiG TER.
Kurs akcji Termo2Power po publikacji w piątek informacji o umowie z PGNiG TER.
Zgodnie z zawartą umową o współpracy PGNiG TER będzie oferowała produkty Termo2Power swoim klientom jako narzędzia do produkcji lub odzysku ciepła oraz produkcji energii elektrycznej z ciepła wytworzonego lub odpadowego.

Natomiast Termo2Power zaoferuje potencjalnym polskim klientom PGNiG TER jako ewentualnego operatora BOOT (Built, Own, Operate, Transfer - Buduj, Posiadaj, Eksploatuj, Przekazuj).

- W tym konkretnym przypadku oznacza to, że użytkownik końcowy nie musi inwestować w instalację urządzenia oferowanego przez Termo2Power, lecz środki finansowe inwestuje PGNiG TER - podała spółka.

- Użytkownik końcowy przez określony czas (wynikający z zawartej umowy) płacić będzie PGNiG TER) wyłącznie za wyprodukowaną i dostarczoną energię elektryczną i/lub ciepło - dodała.

Ponadto PGNiG TER oraz Termo2Power będą też partnerami w projektach badawczych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

- Ustalono, iż warunki dostaw, ceny oraz sposoby rozliczeń z tytułu wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych będą przedmiotem odrębnych ustaleń, indywidualnych dla każdego klienta - wyjaśniono.

- Strony zobowiązały się do zachowania poufności treści umowy oraz dokumentów, analiz, działań podejmowanych w związku z realizacją określonego w niej celu - podsumowano.

Termo2Power

Jak czytamy na stronie firmy, to polska spółka akcyjna założona w 2015 r. Biuro zarządu ma siedzibę w Warszawie, a zakłady produkcyjne znajdują się w Kwidzynie (woj. pomorskie).

- Dzięki zakupionym technologiom know-how i precyzyjnemu oprzyrządowaniu parku maszynowego, Termo2Power jest jedynym producentem ORC (Organic Rankine Cycle), systemów odzysku ciepła z odpadów w Europie Środkowej i Wschodniej - stwierdza firma.

 - Naszą ambicją jest, aby stać się światowym liderem w produkcji rozwiązań do wytwarzania energii elektrycznej na bazie konwersji energii cieplnej o wydajności mniejszej niż 300 kWe - dodaje.

Główni akcjonariusze spółki to Green-Nanotech Ventures (54,3 proc.) oraz Waldemar Kosiński (9,9 proc.). Po trzech kwartałach 2018 r. spółka firma 108 tys. zł przychodów ze sprzedaży wobec 110 tys. zł rok wcześniej. Firma odnotowała 338 tys. zł straty netto wobec 534 tys. zł straty przed rokiem.

PGNiG Termika Energetyka Rozproszona

Spółka jest koncesjonowanym przedsiębiorstwem zajmującym się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w kogeneracji.

Jej źródła wytwórcze zlokalizowane są na terenie dziewięciu województw. Działalność spółki koncentruje się na segmencie energetyki rozproszonej, obejmującym:

  • lokalne kotłownie gazowe o mocach 100-300 kWt zasilające bezpośrednio mieszkańców budynków wielorodzinnych,
  • lokalne kotłownie gazowe o mocach 500-800 kWt   zasilające grupy budynków wielorodzinnych,
  • kotłownie centralne o mocach 1.000-5.500 kWt   zasilające obiekty przemysłowe oraz lokalne systemy ciepłownicze,
  • gazowe jednostki kogeneracyjne o mocach 66-331 kWe.

- Mając na uwadze potrzebę poprawy jakości powietrza na obszarze Polski, a także praktyczną realizację celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, PTER w strukturach grupy PGNiG Termika realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji niskiej emisji na lokalnych rynkach energii - czytamy na stronie internetowej firmy.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019