Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Inwestycja Fabios z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Autor:  WNP.PL (Ireneusz Chojnacki)  |  11-01-2019 21:49
Poprawa efektywności energetycznej przy suszeniu osłonek kolagenowych będzie efektem dofinansowania przez NFOŚiGW kwotą 3,9 mln zł inwestycji firmy Fabios, o całkowitej wartości około 11,1 mln zł.

Dotacja NFOŚiGW w wysokości 3,9 mln zł dla przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej procesu suszenia osłonki poprzez zastosowanie kompaktowego zespołu stacji przygotowania powietrza z palnikiem gazowym” została potwierdzona umową 10 stycznia 2019 r. Podpisali ją wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i prezes zarządu Fabios Marek Kural.

Fabios uzyskał dotację (od lewej - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, Prezes Zarządu Fabios Marek Kural)
Fot. NFOŚiGW/K.K

Czytaj także: NFOŚiGW pożyczy prawie 21 mln zł firmie Weglokoks Energia ZCP

Fabios jest wytwórcą rozmaitego typu osłonek białkowych, które wykorzystywane są głównie w przemyśle mięsnym, przy produkcji wyrobów wędliniarskich. Służą one również jako opakowania do innych przetworów spożywczych. Przedsiębiorstwo funkcjonuje na polskim rynku nieprzerwanie od 43 lat.

W ramach wskazanego na wstępie projektu Fabios zainstaluje kompaktowy zespół stacji przygotowania powietrza z palnikiem gazowym wraz z rekuperatorowym odzyskiem ciepła. Zespół przygotowania powietrza zostanie wdrożony na trzech istniejących liniach suszarniczych.

Czytaj również: Efektywność energetyczna sposobem na redukcję emisji CO2

Zakres prac modernizacyjnych obejmie wykonanie rurociągu gazowego, fundamentów i konstrukcji pod centrale, nowych kanałów wentylacyjnych, stacji przygotowania powietrza wraz z automatyką, instalacji zasilania elektrycznego dla nowych elementów linii. Całkowity koszt realizacji innowacji oszacowano na ok. 11,1 mln zł, a dotacja z NFOŚiGW wyniesie ok. 3,9 mln zł.

Na efekt ekologiczny przedsięwzięcia złoży się zaoszczędzenie energii końcowej (będącej sumą energii elektrycznej końcowej i cieplnej końcowej) o 6647 MWh/rok. Zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla o 1134 Mg/rok, przy założeniu produkcji w pierwszym pełnym roku działania instalacji na poziomie 5 525 497 kg masy rocznie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019