Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Broń, kusze, amunicja - w przesyłkach pocztowych

Autor:  PAP/AH  |  14-01-2019 11:20
Broń długą i krótką, pneumatyczną, kusze, amunicję ujawniali w zeszłym roku w przesyłkach pocztowych funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

  • Przywóz broni i amunicji, z państw niebędących państwami członkowskimi UE, przez obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Należy pamiętać, że dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługę. Przesyłanej broni i amunicji, zawsze muszą towarzyszyć dokumenty właściwe dla przewozu tego typu towarów.
  • Za okazanie broni organowi celno-skarbowemu odpowiada operator pocztowy

Przywóz broni i amunicji, z państw niebędących państwami członkowskimi UE, przez obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
fot. mat. pras.

W poniedziałkowym komunikacie napisano, że w pierwszych dniach stycznia br. funkcjonariusze pełniący służbę w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowego w trakcie dokonywania kontroli przesyłek pocztowych, ujawnili część szkieletu broni krótkiej typu rewolwer, wyposażonego w spust, kabłąk, chwyt pistoletowy, kurek zewnętrzny, ściankę oporową, zatrzask bębna i nasadę oraz 40 szt. ostrej amunicji.

Fot. mat. pras.
Fot. mat. pras.

Natomiast w 2018 r. mazowiecka Służba Celno - Skarbowa ujawniła w przesyłkach między innymi kusze, karabiny, rewolwer, broń pneumatyczną, naboje, bełty oraz różne istotne części broni w myśl przepisów prawa uznawane za broń. Zajęte przedmioty zostały przekazane organom Policji w celu przeprowadzenia dalszego postępowania.

"Ujawnienia są związane głównie z kontrolą przesyłek przewożonych przez podmioty świadczące usługi kurierskie lub usługi przesyłania paczek dla osób fizycznych. Nadawcy towarów deklarowali przy tym inną zawartość np. słodycze lub zabawki" - mówi cytowany w komunikacie dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.

"Należy pamiętać, że dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługę. Przesyłanej broni i amunicji, zawsze muszą towarzyszyć dokumenty właściwe dla przewozu tego typu towarów. Za okazanie broni organowi celno-skarbowemu odpowiada operator pocztowy" - dodaje.

IAS przypomina, że obowiązująca ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji w sposób jednoznaczny definiuje pojęcie broni, amunicji, broni pneumatycznej oraz określa, które istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję. Określa ona zasady przywozu i wywozu broni przez obywateli polskich i cudzoziemców.

Zgodnie z nią przywóz broni i amunicji, z państw niebędących państwami członkowskimi UE, przez obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby przewożące broń i amunicję przekraczając zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji. Jeśli przewożący nie posiada pozwolenia na broń jest zobowiązany złożyć przewożoną broń i amunicję do depozytu.

Przepisy mówią, że kto przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy, podlega karze aresztu albo grzywny.

Zaznaczono, że przewóz broni i amunicji wewnątrz Unii Europejskiej, przez obywateli państw członkowskich, odbywa się na podstawie posiadanej i aktualnej Europejskiej Karty Broni Palnej.

"Każdy, kto posiada bez wymaganego zezwolenia broń lub amunicję, musi liczyć się z grożącymi sankcjami. W Polsce taka osoba podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat" - informuje Antoszkiewicz. Dodaje, że w Polsce, pozwolenie na posiadanie broni i amunicji wydaje właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu, komendant wojewódzki lub stołeczny Policji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019