Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Recykl szybciej uruchomi linie produkcyjną i chce podbijać zagranicę

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  06-02-2019 14:24  |  aktualizacja: 06-02-2019 14:40
Zajmująca się zagospodarowaniem zużytych opon Grupa Recykl podpisała umowę na II część prac budowlanych oraz zamówiła linię technologiczną dla nowego zakładu w Chełmie. Ma ona pomóc spółce we współpracy z zagranicznymi odbiorcami.

  • Nowa linia produkcyjna będzie kosztowała około 23,5 mln zł.
  • Firma zaczęła rejestrować własne marki, co ma pomóc w zagranicznej ekspansji.
  • Uruchomienie całej inwestycji planowane jest na trzeci kwartał obecnego roku.

Grupa Recykl zagospodarowuje zużyte opony
Fot. Shutterstock

Prace budowlane zakończą się w połowie bieżącego roku, a linia produkcyjna zostanie dostarczona i uruchomiona do końca lipca. Jednocześnie firma zmieniła oczekiwany termin rozruchu zakładu i start działalności operacyjnej z IV na III kwartał 2019 roku.

Grupa Recykl jesienią minionego roku podpisała umowę z wykonawcą I części prac budowlanych, obejmujących głównie budowę hali produkcyjnej, laboratorium jakości i zaplecza socjalnego.

Czytaj też: Police podpisały kontrakt na kupno fosforytów za 64 mln dolarów

Wartość prac wynosi 9,912 mln zł, a termin ich zakończenia upływa wiosną 2018 roku. Obecnie zawarto umowę na II, ostatnią część prac (dotyczących budowy biura, placów i boksów magazynowych oraz dróg wewnętrznych i uzbrojenia terenu) na kwotę 10,18 mln zł, które zakończą się w połowie roku.

Ponadto w ostatnim czasie zarząd firmy zawarł kluczową umowę z wieloletnim partnerem, duńskim koncernu Eldan Recykling, na dostawę kompletnej linii technologicznej na kwotę 5,482 mln euro, tj. ok. 23,5 mln zł.

- Podpisaliśmy ostatnie umowy z dostawcą linii technologicznej oraz wykonawcą II części prac budowlanych. Jednocześnie informujemy o wyższym łącznym koszcie inwestycji, który wyniesie  50  mln zł. To skutek wzrostu nakładów na roboty budowlane, jak też uwzględnienia wszystkich elementów projektu wykraczających poza koszty kwalifikowane projektu B+R, realizowanego wspólnie z PARP. Liczymy, że uda nam się rozpocząć działalność operacyjną nieco wcześniej wobec pierwotnych założeń, czyli w III kwartale bieżącego roku - Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl.

Firma uzyskała ze strony Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  certyfikację znaków towarowych, co pozwala jej na sprzedaż produktów i usług w formie marek własnych.

- Rejestracja znaków towarowych to kolejny sukces, który pozwoli sprzedawać nasze produkty na rynku europejskim w formie marek własnych. To buduje rozpoznawalność i pozycję Grupy Recykl, co jest szczególnie istotne w kontekście nowych produktów wytwarzanych w Chełmie. Chcemy oferować je także klientom spoza Europy – dodaje Jasiewicz.

Grupa Recykl poprzez podmioty zależne prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy.

Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019