Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych

Autor: PAP/rs
Dodano: 06-02-2019 15:25

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

W ocenie Rady Polityki Pieniężnej, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, ale w kolejnych kwartałach nastąpi stopniowe spowolnienie tempa wzrostu PKB - podano w komunikacie po posiedzeniu RPP. Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu.

"Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w poprzednich latach wzrostu płac roczna dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się w ostatnich miesiącach i pozostaje umiarkowana. Jednocześnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii jest nadal niska" - napisano w komunikacie.

"W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne. W kolejnych kwartałach nastąpi jednak prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB" - dodano.

W komunikacie oceniono, że według aktualnych prognoz, w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak - ze względu na niższy niż w III kw. ubiegłego roku poziom cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii - skala tego wzrostu będzie wyraźnie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji.

"W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie oddziaływało oczekiwane obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego" - dodano.

Rada, podobnie jak w poprzednich miesiącach, ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021