Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Już 500 firm chce restrukturyzacji

Autor:  Bartosz Dyląg  |  11-02-2019 13:37  |  aktualizacja: 11-02-2019 13:39
W Polsce aktualnie co najmniej 500 przedsiębiorców złożyło wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd otworzył postępowanie dla 417. I jak widać z zestawienia, ich liczba rośnie, natomiast liczba ogłoszonych upadłości stabilizuje się - podkreśla Andrzej Głowacki, prezes DGA Centrum Sanacji Firm w rozmowie z WNP.PL.
Andrzej Głowacki, prezes DGA Centrum Sanacji Firm.
Fot. PTWP
  • W Polsce ponad 500 przedsiębiorców złożyło wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Tylko podjęcie działań na wczesnym etapie sytuacji kryzysowej daje nadzieję na skuteczny proces naprawy przedsiębiorstwa.
  • W efektywnej restrukturyzacji mogą pomóc doradcy restrukturyzacyjni.


Ile firm w Polsce zgłasza zapotrzebowanie na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych?

Andrzej Głowacki, prezes DGA Centrum Sanacji Firm: – Dynamika otoczenia gospodarczego powoduje, że każda firma wprowadza zmiany w swojej działalności. Część podmiotów w Polsce znajduje się w sytuacji kryzysowej, która wymaga dodatkowego wysiłku. Najczęściej widoczne są problemy z płynnością finansową.

Podmioty, które nieskutecznie przeprowadzą proces sanacji, są zagrożone niewypłacalnością lub są niewypłacalne. Wówczas mogą lub wręcz muszą zastosować przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne lub Prawo upadłościowe.
Oznacza to, że w Polsce aktualnie co najmniej 500 przedsiębiorców złożyło wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd otworzył postępowanie dla 417. I jak widać z zestawienia, ich liczba rośnie, natomiast liczba ogłoszonych upadłości stabilizuje się.

Czy każde przedsiębiorstwo nadaje się do restrukturyzacji?

– Tak, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością. Bardzo trudno jest uratować podmioty, które utraciły płynność finansową, posiadają przeterminowane wiele miesięcy zobowiązania.

Czytaj też: Restrukturyzacja na nowych zasadach

Oczywiście możemy mówić o wyjątkach. Firmy dysponują bardzo dużymi aktywami, które można próbować zrestrukturyzować. Jest to trudne, gdyż poza opanowaniem sytuacji kryzysowej, koniecznym jest odbudowanie relacji z otoczeniem biznesowym. Z dostawcami, odbiorcami, organami podatkowymi, i co najważniejsze, z bankami.

Jaka jest rola doradców restrukturyzacyjnych w tych postępowaniach?

– Doradcy restrukturyzacyjni funkcjonują indywidualnie lub w ramach spółek prawa handlowego, tak jak DGA Centrum Sanacji Firm, Zimmerman Filipiak, PMR Restrukturyzacje, itp.

Na pewno spółki zrzeszające kilku doradców restrukturyzacyjnych, posiadające potencjał organizacyjny i finansowy, mogą być skuteczniejsze w przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Zakres usług świadczonych przez te podmioty jest szeroki. Począwszy od diagnozy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, zaproponowanie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, opracowanie wniosku o otwarcie postępowania, po rolę nadzorcy sądowego lub zarządcy.

Nie bez znaczenia jest to, czy doradcy mają relacje z funduszami inwestycyjnymi lub dysponują własnymi środkami finansowymi celem wsparcia procesów naprawy przedsiębiorstwa.

W artykułach i wystąpieniach doradców restrukturyzacyjnych zauważalny jest apel o podejmowanie działań w pierwszej fazie sytuacji kryzysowej.

– Zgadza się. Przedsiębiorcy, zarządy spółek wierzą w pojawienie są sytuacji, która odwróci negatywne zjawiska. Wiara w kontrakt życia czy też inwestora, który dofinansuje działalność, niestety nie ma racjonalnych podstaw. Żaden inwestor nie dokapitalizuje firmy z garbem zobowiązań, gdyż nie wie, jak zachowają się wierzyciele.

Stąd promocja w mediach pre-packu, czyli sprzedaży przedsiębiorstwa bez zobowiązań w ramach postępowania układowego. Jest to rozwiązanie, warto jednak pamiętać, że oznacza to definitywne rozstanie się z dotychczasowymi właścicielami czy udziałowcami podmiotu.

Statystyki za ostatnie 2-3 lata pokażą, że liczba zakończonych sukcesem postępowań restrukturyzacyjnych jest znikoma. Dlaczego? Od czego zależy sukces restrukturyzacji?

– Po pierwsze nie nastąpiła zmiana świadomości przedsiębiorców, którzy składają wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, gdy są niewypłacalni i/lub pierwszy wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Po wtóre na polskim rynku nie funkcjonują fundusze, z których mógłby zwrotnie skorzystać zarządca lub nadzorca sądowy ustanowiony przez sąd. Fundusze takie mogłyby pomóc opanować sytuację kryzysową, w szczególności, gdy przedsiębiorstwo posiada produkt, aktywa i rynek zbytu.

Po trzecie, wspomniane poprzednio otoczenie biznesowe nie jest zainteresowane wsparciem procesów naprawy. Reasumując, tylko podjęcie działań na wczesnym etapie sytuacji kryzysowej daje nadzieję na skuteczny proces naprawy przedsiębiorstwa.

Mimo mizernych wyników postępowań restrukturyzacyjnych nadal namawiam przedsiębiorstwa w tarapatach do rozważenia skorzystania z przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Liczę że na rynku pojawią się fundusze, w tym także uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które będą wspierać na rynkowych zasadach podmioty, dla których sądy zdecydowały się otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019