Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Są chętni na modernizację kolei w portach Szczecin i Świnoujście

Autor:  Tomasz Elżbieciak  |  08-02-2019 11:23  |  aktualizacja: 08-02-2019 11:40
PKP PLK otrzymały łącznie dziewięć ofert w dwóch przetargach na modernizację szlaków kolejowych w portach morskich Szczecin i Świnoujście. Łączna wartość netto najtańszych ofert wynosi blisko 1,7 mld zł, a najdroższych ponad 2,4 mld zł netto.
Port w Szczecinie
fot. mat. pras.
  • Efektem ma być sprawniejsza obsługa większej liczby towarów oraz możliwość wjazdu cięższych i dłuższych składów.
  • Inwestycja stanowi element programu poprawy dostępu kolejowego do Morza Bałtyckiego.
  • Projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” jest finansowany z instrumentu unijnego „Łącząc Europę” (CEF).

fot. PKP PLK
fot. PKP PLK
W obu przetargach kryteria oceny ofert stanowią cena (85 proc.), termin realizacji (10 proc.) oraz przewóz blokowy rozjazdów i ich zabudowa (5 proc.).

W pierwszym postępowaniu, które obejmuje prace w Szczecinie, budżet zamawiającego ustalono na 817,76 mln zł netto. Oferty złożyły (ceny netto; termin realizacji; liczba rozjazdów):

1. Torpol - 1,027 mld zł netto; 31 miesięcy; 30 sztuk

2. Konsorcjum: Strabag Polska, Krakowskie Zakłady Automatyki - 1,082 mld zł; 31 miesięcy; 30 sztuk

3. Porr - 1,134 mld zł; 37 miesięcy; 30 sztuk

4. Budimex - 1,554 mld zł; 31 miesięcy; 30 sztuk

Natomiast drugi przetarg obejmuje prace w Świnoujściu, a budżet inwestora opiewa na 406,27 mln zł netto. Oferty złożyły (ceny netto; termin realizacji; ilość rozjazdów):

1. Konsorcjum: Strabag, Krakowskie Zakłady Automatyki - 642,26 mln zł; 31 miesięcy; 30 sztuk

2. Konsorcjum: Copasa Polska, Copasa, Aldesa Construcciones, Aldesa Construcciones Polska, Coalvi - 658,24 mln zł; 31 miesięcy; 30 sztuk

3. Torpol - 660,69 mln zł; 31 miesięcy; 30 sztuk

4. Porr - 707,25 mln zł; 33 miesięcy; 88 sztuk

5. Budimex - 881,28 mln zł; 31 miesięcy; 30 sztuk

W obu przetargach zamawiający przewidział też możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej, w której parametrem licytowanym będzie cena. Aukcja daje zatem jeszcze potencjalną szansę na obniżenie wartości ofert złożonych przez wykonawców.

Towary pojadą do portów

Jak podkreślały wcześniej PKP PLK, dzięki przebudowie stacji Szczecin Port Centralny oraz Świnoujście oba porty będą mogły obsługiwać dłuższe pociągi.

- Przewoźnicy towarowi zwiększą swoje możliwości dzięki skróceniu, od kilku do kilkudziesięciu minut, czasu ładunku i rozładunku towarów. Tym samym porty będą mogły przyjmować i odprawiać znacznie więcej ładunków, co wpłynie na wzrost konkurencyjności przewozów towarowych - informowały PKP PLK.

Prace obejmą stacje Szczecin Port Centralny i Świnoujście (infrastrukturę kolejową w zarządzie PKP PLK) oraz terminal kontenerowy Ostrów Grabowski (teren Portu Szczecin) oraz tory zdawczo-odbiorcze (teren Portu Świnoujście).

W Szczecinie i Świnoujściu planowane prace obejmują przebudowę ok. 160 km torów, trzy wiadukty i most. Planowana jest także elektryfikacja wybranych obszarów infrastruktury.

Wymiana urządzeń sterowania ruchem kolejowych zwiększy bezpieczeństwo przewozu ładunków. Podobne prace na ok. 5 km torów będą wykonane na obszarze terminala kontenerowego Ostrów Grabowski.

W Porcie Handlowym Świnoujście planowana jest budowa trzech torów zdawczo-odbiorczych o długości ok. 2 km. Efektem tych prac będzie sprawniejsza obsługa towarów w portach, możliwość wjazdu cięższych i dłuższych składów, czyli przeładunek większej ilość towarów.

- W efekcie prac wzrośnie punktualność i szybkość przejazdu pociągów, co wpłynie na wzrost konkurencyjności kolejowego transportu towarowego - zapowiadały PKP PLK.

Zobacz też: Torpol i Intercor najwyżej ocenione przez PKP PLK w "portowym" przetargu
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019