Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

ArcelorMittal poprawił wyniki finansowe

Autor:  Piotr Stefaniak  |  08-02-2019 19:59
Największy światowy koncern stalowo-wydobywczy ArcelorMittal wyprodukował w 2018 roku 92,5 mln ton stali surowej, o 0,6 proc. mniej niż w 2017 roku. Poprawił natomiast głównie wskaźniki finansowe. W tym roku hutniczy gigant liczy na wzrost popytu na stal na świecie i wciąż szuka możliwości rozwoju, aby poszerzyć swoją obecność na świecie.

  • Zysk netto grupy za 2018 r. wyniósł 5,1 mld dol., czyli był o 12,7 proc. większy niż w 2017 r.
  • Pomimo utrzymującego się problemu globalnej nadwyżki zdolności produkcyjnych i znanych zagrożeń makroekonomicznych, ArcelorMittal spodziewa się dalszego, umiarkowanego wzrostu popytu na stal w tym roku.
  • Po akwizycji Votorantim i Ilva, ArcelorMittal finalizuje transakcję przejęcia indyjskiej grupy Essar.

W 2019 r. ArcelorMittal spodziewa się nieznacznego wzrostu popytu na stal na świecie, w porównaniu do 2018 r.
Fot. Spółka

- Rok 2018 był dla grupy niezwykle udany pod kątem rozwoju strategicznego oraz finansowego. Sprzyjające warunki rynkowe pozwoliły osiągnąć spółce dobre wyniki finansowe w postaci istotnej poprawy rentowności – skomentował dane Lakshmi N. Mittal, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal.

Zysk operacyjny za 2018 r. koncernu wyniósł 6,5 mld USD i wzrósł o 20,3 proc. w porównaniu do 2017 r., w tym zysk operacyjny w czwartym kwartale wyniósł 1 mld USD (-15,6 proc.).

Wskaźnik EBITDA za cały 2018 r. osiągnął wartość 10,3 mld USD (+22,1 proc. rok do roku), a za czwarty kwartał wyniósł 2 mld USD (-8,9 proc.).

Zysk netto za cały 2018 r. miał wartość 5,1 mld USD, co stanowi poprawę o +12,7 proc. względem zysku netto w wysokości 4,6 mld USD odnotowanego w 2017 r.

Zadłużenie brutto wyniosło na dzień 31 grudnia 2018 r. 12,6 mld USD. Zadłużenie netto zmniejszyło się do 10,2 mld USD, w porównaniu z 10,5 mld USD na 30 września 2018 r. i jest zasadniczo stabilne w układzie rocznym - 10,1 mld USD według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Jak poinformował koncern, rada nadzorcza zaproponowała podwyższenie dywidendy bazowej na 2019 r. (wypłacane od zysków w 2018 r.) do 0,20 USD za akcję, która zostanie przedstawiona akcjonariuszom podczas WZA w maju 2019 r.

Wyniki produkcyjne

ArcelorMittal wyprodukował w 2018 roku 92,5 mln ton stali surowej, o 0,6 proc. mniej niż w 2017 roku. W czwartym kwartale wolumen produkcji wyniósł 22,8 mln ton, tj. był na poziomie tego samego okresu 2017 r.

Grupa wysyłała w 2018 r. 83,9 mln ton stali (-1,6 proc. rok do roku), w tym w czwartym 20,2 mln ton (-3,6 proc.).

Wolumen wysyłki rudy żelaza w 2018 r. wyniósł 58,3 mln ton (+0,7 proc. rok do roku), z czego 37,6 mln ton wysłano po cenach rynkowych (+5,5 proc. rok do roku).

Wysyłka rudy żelaza w czwartym kwartale 2018 r. wyniosła 15,7 mln ton (+9,8 proc. rok do roku), z czego 10,0 mln ton wysłano po cenach rynkowych (+18,2 proc. rok do roku).

Czytaj więcej: Stal droższa o połowę? ArcelorMittal postuluje wprowadzenie wyrównawczej opłaty węglowej

Rozwój przez akwizycje

ArcelorMittal powiększył w 2018 r. portfel aktywów, bowiem zakończył akwizycje firm:  Votorantim w Brazylii i Ilva we Włoszech.

Ponadto wygrał przetarg na Essar Steel India Limited (ESIL) we współpracy z Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Group (NSSMC), co - pod warunkiem finalizacji transakcji -  zwiększy potencjał wytwórczy i zapewni wzrost produkcji grupy.

- Dzięki ugruntowanej pozycji lidera w wielu regionach, ArcelorMittal szuka możliwości rozwoju, aby poszerzyć naszą obecność na świecie. Przejęcia Votorantim i Ilva, które zostały ukończone w 2018 r., zapewniają nam silniejszą pozycję lidera na kluczowych rynkach. Jednocześnie nasza oferta złożona Essar może zapewnić nam rozbudowaną obecność na szybko rozwijającym się rynku stali w Indiach - podsumowuje  Lakshmi Mittal. 

Nadzieje na dobry rok

W 2019 r. ArcelorMittal spodziewa się nieznacznego wzrostu popytu na stal na świecie w porównaniu do 2018 r.

Przewiduje, że wysyłka stali będzie się zwiększać przy wsparciu „usprawnionej wydajności operacyjnej”.

W 2019 r. spółka spodziewa się wzrostu niektórych wydatków pieniężnych grupy (w tym wydatków inwestycyjnych, odsetek, podatków gotówkowych, emerytur i innych kosztów gotówkowych z wyłączeniem zmian kapitału obrotowego) do około 6,4 mld USD.

Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne wzrosną do 4,3 mld USD (wobec 3,3 mld USD w 2018 r.),w tym 0,4 mld USD przeniesionych z 2018 r. Kontynuowane będą inwestycje w projekty o wysokiej stopie zwrotu w Meksyku i Brazylii.

Czytaj także: Niepewność wstrzymuje inwestycje w hutnictwie. A bez inwestycji lepiej już nie będzie

Spodziewane jest stabilne oprocentowanie na poziomie 0,6 mld USD, podczas gdy podatki gotówkowe, emerytury i inne koszty gotówkowe mogą wzrosnąć o 0,4 mld USD, przede wszystkim z tytułu niektórych rozliczeń podatku gotówkowego odroczonych z 2018 r. oraz jednorazowych zysków z innych kont.

- Realizacja naszych celów ujętych w Planie Działań 2020 stanowi ważne zagadnienie dla Grupy w 2019 r. Nie osiągnęliśmy optymalnego poziomu operacyjnego w 2018 r. i w tym roku będziemy starać się zminimalizować zakłócenia, aby wykonać założone cele wolumenowe - dodaje prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019