Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Mostostal Zabrze chwali się najlepszymi wynikami od wielu lat

Autor:  Piotr Stefaniak  |  08-02-2019 20:40
W 2018 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze wypracowała wypracowała 613,2 mln zł przychodów, 22,9 mln zł zysku operacyjnego, 15,6 mln zł zysku brutto oraz 11,2 mln zł zysku netto. - Odnotowane w 2018 roku wyniki operacyjne Grupy były najlepszymi wynikami wypracowanymi od wielu lat - podsumował Dariusz Pietyszuk, prezes zarządu Mostostalu Zabrze.

613,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2018 r. to o 5,7 proc. mniej niż w 2017 r. Jednak zysk operacyjny grupy na działalności operacyjnej miał wartość 22,9 mln zł, podczas gdy w 2017 r. był ujemny – 76,4 mln zł.

Jedna z realizacji Mostostalu Zabrze - Szpital Miejski w Zabrzu.
Fot. Spółka

- To był dla nas przełomowy rok, zarówno pod względem zmian, jakie wynikały z przyjętej pod koniec 2017 r. nowej strategii rozwoju, odnotowanych zmian i poprawy rentowności – skomentował wyniki Dariusz Pietyszuk, prezes zarządu Mostostal Zabrze. – Poprawa zyskowności działalności jest efektem wielu zmian procesowych oraz organizacyjnych, wprowadzonych od etapu przygotowania oferty, a także obejmujących cały proces realizacji kontraktów.

Choć zmalały przychody, to – jak podkreśla prezes – nowa strategia „zdefiniowała zysk, jako podstawową miarę skuteczności naszego działania”.

Prezes zapowiada m.in. przegląd procesów wspólnych, zintegrowanego modelu funkcjonowania grupy pod względem efektywności i w celu optymalizacji. Ma to m.in. obniżyć koszty zarządu ogólnego.

Doskonalenie procesów polega m.in. na zmodyfikowaniu kryteriów selekcji kontraktów oraz wielu zmian, dotyczących ich realizacji. Procesem reorganizacji objęto też Wytwórnie Konstrukcji Stalowych, które od wielu lat były nierentowne, w 2017 r. zanotowały kilkumilionową stratę.

Zarząd podjął decyzję, że ograniczy liczbę wytwórni i skoncentruje prefabrykację konstrukcji stalowych w: Kędzierzynie-Koźlu i Częstochowie, a dwa zakłady sprzeda (w Czechowicach i Katowicach).

Czytaj więcej: Szpitalny kontrakt dla grupy Mostostalu Zabrze

Prezes Pietyszuk wskazał, że grupa borykała się z brakiem wykwalifikowanych pracowników. Zmniejszono ten problem, zatrudniając pracowników z Azji południowo-wschodniej.

Czytaj więcej: Mostostal Zabrze poprawia wyniki i sięga po pracowników z Azji

Zarząd dostrzega potencjał wzrostu eksportu, nie tylko prefabrykatów i usług montażowych, ale także usług projektowych. Ponadto planuje rozwinąć działalność grupy o produkcję prefabrykatów betonowych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019