Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Wiadomo, kto zrewitalizuje tory do granicy z Białorusią

Autor:  TE  |  11-02-2019 09:14
PKP PLK dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na rewitalizację towarowych linii kolejowych w rejonie przejścia granicznego w Siemianówce (woj. podlaskie).
Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zwiększą poziom bezpieczeństwa przewozu ładunków oraz przepustowość linii.
fot. PKP PLK
Zadanie obejmuje rewitalizację linii Chryzanów (Zabłotczyzna) - granica państwa (nr 59) oraz remont torów na stacji Siemianówka i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na trasie Hajnówka - Siemianówka (nr 31).
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019