Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Wiadomo, kto zrewitalizuje tory do granicy z Białorusią

Autor:  TE  |  11-02-2019 09:14
PKP PLK dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na rewitalizację towarowych linii kolejowych w rejonie przejścia granicznego w Siemianówce (woj. podlaskie).
Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zwiększą poziom bezpieczeństwa przewozu ładunków oraz przepustowość linii.
fot. PKP PLK
Zadanie obejmuje rewitalizację linii Chryzanów (Zabłotczyzna) - granica państwa (nr 59) oraz remont torów na stacji Siemianówka i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na trasie Hajnówka - Siemianówka (nr 31).
fot. PKP PLK
fot. PKP PLK
Kryterium wyboru wykonawcy była cena, a termin realizacji prac ustalono na 42 miesiące. Budżet PKP PLK ustalono na 109,33 mln zł netto.

Zwycięską ofertę złożyło konsorcjum spółek Intop Warszawa, Torkol, Rajbud, które wyceniło roboty na 137,92 mln zł netto. Pozostałe należały do Trakcji PRKiI (167,77 mln zł netto) oraz spółki Alusta (191,29 mln zł netto - odrzucona).

Linia z Chryzanowa do granicy

Jak informowały wcześniej PKP PLK, rewitalizacja linii szerokotorowej zakłada kompleksową wymianę ponad 20 km toru i rozjazdów.

- Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zwiększą poziom bezpieczeństwa przewozu ładunków oraz przepustowość linii. Nastawnia na stacji Siemianówka zostanie przebudowana i wyposażona w nowoczesne urządzenia komputerowe - zapowiadała spółka.
fot. PKP PLK
fot. PKP PLK
Zaplanowano remont 13 obiektów inżynieryjnych, w tym sześciu mostów m.in. na rzece Narewce. Na 13 przejazdach kolejowo-drogowych wymieniona zostanie nawierzchnia drogowa.

Wzmocnione obiekty inżynieryjne oraz nowy tor mają pozwolić na przejazd cięższych składów towarowych (o nacisku min. 245 kN/oś) z prędkością 60 km/h. Inwestycja będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”.

Linia Hajnówka - Siemianówka

Dzięki rewitalizacji ma poprawić się obsługa pociągów przewożących towary z punktu przeładunkowego w Siemianówce do innych regionów.
fot. PKP PLK
fot. PKP PLK
Na stacji Siemianówka zaplanowano wymianę ok. 5 km torów. Na trasie do Hajnówki wybudowane zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019