Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Fiński sposób na biopaliwo

Autor:  wnp.pl (DM)  |  11-02-2019 13:42

Fińskie Centrum Badań Technicznych, jedna z wiodących instytucji badawczych w Skandynawii, opracowało zrównoważone rozwiązanie, które przetwarza odpady z biomasy z leśnictwa na energię cieplną, biopaliwo i chemikalia.

Technologia gazyfikacji przekształca produkty uboczne przemysłu leśnego w produkty pośrednie, takie jak metan, które są następnie przetwarzane na paliwa odnawialne i chemikalia. W procesie wytwarzane jest ciepło, które można wykorzystać w komunalnym ciepłownictwie lub w elektrowniach, zasilających przemysł drzewny. Wyniki badań VTT wykazują, że 55 proc. biomasy można wykorzystać na paliwa transportowe, a kolejne 20 proc. na system grzewczy. Oznacza to 90-procentowy spadek emisji dwutlenku węgla w porównaniu do wykorzystywania paliw kopalnych.

Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu.
Fot. mat. pras.

Finlandia jest już drugim krajem w UE pod względem udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto (38,7 proc). Lepsza jest tylko Szwecja.

- W 2018 r. aż trzy kraje skandynawskie: Szwecja, Dania i Finlandia zajęły kolejno trzy pierwsze miejsca, a Norwegia uplasowała się na 6. Pozycji w rankingu Celów Zrównoważonego Rozwoju – mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor w Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Dbałość o środowisko widoczne jest także w „polskich działaniach” działaniach Skandynawów.

We wrześniu ubiegłego roku fińska spółka energetyczna Fortum, oddała do użytku nowoczesną i elektrociepłownię w Zabrzu.

– Inwestycja Fortum w Zabrzu jest wyjątkowa ze względu na elastyczność paliwową. W zależności od potrzeb będziemy mogli dostosowywać miks paliw. Obecnie elektrociepłownia spala węgiel i paliwo alternatywne – RDF, natomiast kocioł dostosowany jest także do spalania biomasy – mówi Jacek Ławrecki,  dyrektor ds. komunikacji Fortum.

Unia Europejska dąży do osiągnięcia 20-procentowego udziału energii z OZE w unijnym zużyciu energii do 2020 r. Wzrost udziału OZE w konsumpcji energii jest jednym z trzech priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej wspólnoty. 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019