Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

W ubiegłym roku Fasing poprawił wyniki finansowe

Autor:  wnp.pl (DM)  |  11-02-2019 13:51
Grupa Fasing poinformował o szacunkowych wynikach finansowych za ubiegły rok. Są one lepsze niż w poprzednich 12 miesiącach.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 171,42 mln zł to o 30 proc. więcej w stosunku do przychodów osiągniętych za 12 miesięcy 2017 roku.

Fasing to czołowy na świecie producent łańcuchów.
Fot. mat. pras.

Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 24,36 proc. głównie z tytułu wzrostu eksportu, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 145,60 proc. również z tytułu wzrostu sprzedaży na eksport;

Zysk z działalności operacyjnej spółki przekroczył 24,43 mln zł i i był wyższy o 34,56 proc. niż w roku poprzedni.

Jeszcze bardziej, bo 74,72 proc. wzrósł zysk netto rok do roku. Wyniósł on z 2018 roku niespełna 17,40 mln zł.

Grupa Kapitałowa Fasing jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firm produkujących łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego. Działa we wszystkich głównych segmentach rynku światowego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019