Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Otwarto oferty na Krajowy System Zarządzania Ruchem

Autor: PAP/JS
Dodano: 21-02-2019 18:51

Otwarto oferty przetargowe na wykonanie Centralnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem - podała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wpłynęła jedna oferta, której kwota blisko dwukrotnie przewyższa wartość przetargu.

Jak poinformowała GDDKiA "w przetargu na wykonanie Centralnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem wpłynęła jedna oferta opiewająca na kwotę ponad 372 mln zł brutto".

Złożyło ją konsorcjum Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones. "Kwota, jaką zamawiający jest w stanie przeznaczyć na realizację zamówienia, to nieco ponad 200 mln zł brutto" - podkreślono.

"W tej chwili komisja przetargowa bada rzetelność i jakość złożonej oferty. Po przeprowadzonej analizie poinformujemy o wyniku w najbliższym czasie" - powiedział rzecznik GDDKiA Jak Krynicki.Pytany o wysokość kwoty w złożonej ofercie, która blisko dwukrotnie przewyższa wartość przetargu, rzecznik GDDKiA stwierdził, że w takich sytuacjach możliwości jest kilka. "M.in. anulowanie przetargu i rozpisanie nowego ze zmienioną specyfikacją czy też pozyskanie dodatkowych środków pozwalających na podpisanie umowy z wykonawcą, którego oferta uznana za najkorzystniejszą" - wymienił.

Czytaj też: Andrzej Adamczyk: udane przejęcie KSPO od firmy Kapsch

GDDKiA przypomina, że obok przetargu na wykonanie Centralnego Projektu Wdrożeniowego, trwa przetarg na cztery Regionalne Projekty Wdrożeniowe Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. "Termin składania ofert upływa 4 kwietnia 2019 r. Postępowanie na RPW jest prowadzone przez Oddział GDDKiA w Katowicach" - podano w komunikacie.

Centralny Projekt Wdrożeniowy jest kluczowy dla realizacji Projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap 1. Wykonane zostanie oprogramowanie centralne wraz niezbędną infrastrukturą sprzętową, które będzie sterować całością systemu. Ponadto powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem a część odcinków sieci bazowej TEN-T zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia, takie jak: znaki o zmiennej treści, urządzenia do monitoringu ruchu i wykrywania zdarzeń, czujniki warunków pogodowych i stanu nawierzchni dróg.

KSZR jest tak zaprojektowany, by współpracował i wymieniał dane z innymi systemami, takimi jak chociażby KSPO (Krajowy System Poboru Opłat), czy KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), a więc był szeroko użytkowany i wykorzystywany dla potrzeb sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania administracji państwowej - podała GDDKiA.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro (85 proc. kosztów kwalifikowanych) w ramach instrumentu "Łącząc Europę".

GDDKiA przewiduje, że system, jako całość - czyli zarówno CPW (Centralny Projekt Wdrożeniowy) jak i RPW (Regionalne Projekty Wdrożeniowe) będzie funkcjonował w 2021 roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021