Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Jest nowelizacja rozporządzenia dotycząca kotłów na paliwa stałe

Autor:  PAP/JS  |  22-02-2019 18:07
Jest nowelizacja rozporządzenia uszczelniająca przepisy wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Dzięki niej nieuczciwi przedsiębiorcy nie będą mogli obchodzić przepisów i wprowadzać na rynek "kopciuchów".

Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Ministrem Środowiska podpisała stosowną nowelę.

W 2017 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Fot. Shutterstock.com

"Uszczelniamy rynek obrotu kotłami, aby ukrócić naganne praktyki niektórych przedsiębiorców. Dzięki nowelizacji rozporządzenia wyeliminujemy możliwość wprowadzania do obrotu kotłów nie spełniających standardów i poprawimy jakość powietrza w Polsce" - podkreśliła szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

W 2017 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Wprowadziło ono do polskiego prawa nowe, bardziej restrykcyjne standardy dla kotłów na paliwo stałe i uregulowało krajowe wymagania dotyczące granicznych poziomów emisji tlenku węgla.Jednak - jak ocenił pełnomocnik ds. programu "Czyste Powietrze" Piotr Woźny - "funkcjonowanie przepisów i silny głos branży producentów kotłów, środowisk ekologicznych dotyczące wykorzystywania przez niektóre podmioty możliwości obchodzenia tych wymagań i wprowadzanie do obrotu kotłów wysokoemisyjnych, spowodowały, że uznaliśmy, że taka nowelizacja jest niezbędna".

Nowelizacja przewiduje m.in. rozszerzenie działania rozporządzenia na piece na biomasę (bez zasilanych balotami słomy) oraz tych służących do ogrzewania wody użytkowej. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwości wprowadzania tych wysokoemisyjnych pieców do obrotu. W ramach nowelizacji zmodyfikowane zostało także pojęcie wprowadzania do obrotu kotła na paliwo stałe. Dzięki rozszerzonej definicji ograniczona będzie możliwość omijania przepisów i wprowadzania na rynek "kopciuchów" np. na aukcjach internetowych czy rynku wtórnym.

W ślad za przyjęciem rozporządzenia, ministerstwo prowadzi uzgodnienie międzyresortowe ws. projektu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji handlowej. Pozwoli to na uszczelnienie systemu przez nadanie organom inspekcji handlowej dodatkowych uprawnień m.in. nakładania kar pieniężnych w przypadku wykrytych nieprawidłowości.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019