Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

„Ten, który zmienia polski przemysł”. Oto zdobywcy prestiżowego tytułu

Autor: Oskar Filipowicz
Dodano: 25-02-2019 12:00 | Aktualizacja: 25-02-2019 12:02

Wśród zdobywców tytułu „Tego, który zmienia polski przemysł” są dynamiczni inwestorzy, odważni innowatorzy, sprawna i skuteczna administracja, ale także ważne dla polskiej gospodarki indywidualności.


Wyróżnienie przyznawane jest od lat w myśl stałych kryteriów i jasnej, aczkolwiek pojemnej formuły. Otrzymują je ci, którzy w ostatnim czasie wpłynęli na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i całej gospodarce. Tytuły dostają za konkretne działania, dokonania, biznesowe przedsięwzięcia, dokładnie opisane w merytorycznych uzasadnieniach.

W minionych latach tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł” wyróżniono znane postaci polskiej polityki i autorytety, sprawne instytucje i skuteczne programy, liderów poszczególnych branż, największe polskie firmy, sprawdzonych i odpowiedzialnych inwestorów zagranicznych.

Zobacz, kto otrzymał wyróżnienie w ubiegłym roku

Wśród tegorocznych laureatów są stabilni inwestorzy zagraniczni dający rozwojowy impuls polskiej gospodarce, zaświadczający w praktyce, jak ważna jest nasza obecność w Unii Europejskiej. Realizują w Polsce inwestycje w wielkiej skali, wnosząc do gospodarki know how, nowe technologie i modele biznesowe, tworząc wartościowe miejsca pracy.

W tym roku wyróżniliśmy też podmioty sektora finansowego - dające paliwo polskim inwestycjom, odpowiedzialnie współpracujące z firmami, pokazujące nowe trendy, zachęcające do nowego spojrzenia na gospodarkę i rozwój.

Są w tym gronie, rzecz jasna, polscy przedsiębiorcy - działający w wielkiej skali, ale także ci mniejsi, innowacyjni, konkurując skutecznie na zagranicznych rynkach w oparciu o własne patenty. Pokazują w ten sposób, że dla polskich firm z ambicjami kończy się czas imitacji i prostego podwykonawstwa. Liczy się teraz kreatywność, oryginalność, innowacja i… konsekwencja w przekładaniu tego, co nowatorskie na wartość biznesową i atut rynkowy.

Wyróżnieni zostali także przedstawiciele firm przemysłowych sektora państwowego, które działają w warunkach wolnego rynku, realizują ważne dla całej gospodarki programy i inwestycje. Wśród laureatów nie zabrakło też polityków, którzy wspierają rozwój gospodarki działaniami i programami w długiej, strategicznej perspektywie.

Przedstawiamy zdobywców tytułu „Tego, który zmienia polski przemysł” za rok 2018.


Warto poznać bliżej ich dokonania - razem tworzą ciekawy, aktualny obraz przemian w ważnym momencie rozwoju polskiej gospodarki. Szczegóły na kolejnych stronach.

3M


Jeden z największych amerykańskich inwestorów w Polsce, który zarówno w sferze oferowanych innowacyjnych rozwiązań, jak też standardów produkcji – m. in. w nowoczesnym centrum produkcyjnym Superhub we Wrocławiu - realizuje politykę uwzględniającą cele zrównoważonego rozwoju.

Firma 3M jest obecna w Polsce od 25 lat. Wśród pięciu polskich lokalizacji amerykańskiego potentata są zakłady produkcyjne, centrum naukowo-badawcze oraz Centrum Innowacji. Dotychczas firma zainwestowała w Polsce ponad 500 mln dolarów, zatrudnia ponad 3 tys. osób.

Tak zwany Superhub we Wrocławiu to największe w Europie centrum produkcyjne 3M. Tu wytwarza się innowacyjne produkty dla sektora medycznego, automotive, dla przemysłu lotniczego, ale też spożywczego czy środków ochrony osobistej. 85 proc. wrocławskiej produkcji kieruje się na eksport.

3M intensywnie inwestuje w automatyzację w celu poprawy produktywności i ergonomii pracy. Firma zapowiada konsekwentny wzrost inwestycji i zwiększenie zatrudnienia.

Dynamicznym inwestycjom w centrum produkcyjne towarzyszy współpraca z polskimi ośrodkami akademickimi. Działalność 3M wpływa na podwyższanie standardów produkcji oraz rozwój sektora R&D dla przemysłu.

Inwestycje 3M w Polsce to przedsięwzięcia z wysoką „wartością dodaną”. Dla 3M relatywnie tania siła robocza nie jest argumentem przesądzającym o inwestowaniu w naszym kraju. Obok dobrej lokalizacji, 3M wskazuje na dostęp do kadry inżynierskiej i coraz bogatsze doświadczenia w produkcji w Polsce.

VIGO System


Szybko rozwijająca się, aktywna na globalnym rynku polska firma, która swój sukces zbudowała na samodzielnie opracowanych i doskonalonych nowoczesnych technologiach, stając się w swojej dziedzinie światowym liderem.

Vigo System, firma z 30-letnią tradycją, przoduje w produkcji supernowoczesnych, niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Potwierdzeniem zaawansowania technologicznego Vigo System oraz pozycji firmy na światowym rynku jest zastosowanie detektorów podczerwieni w łaziku marsjańskim Curiosity. Detektory spółki zostały również wykorzystane przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach misji ExoMars.

Vigo System jest obecny na 60 rynkach na sześciu kontynentach, a skala i dynamika jego działalności znajduje odzwierciedlenie w publikowanych przez giełdową spółkę danych. Już z końcem września firma uczyniła rok 2018 rokiem rekordowych wyników finansowych. Dziewięć miesięcy minionego roku Vigo System zamknęło z 28,2 mln zł przychodów i 10,6 mln zł zysku netto, na każdym z poziomów przebijając wyniki za cały 2017 r.

Strategia Vigo System stanowi odpowiedź na zachodzące na globalnym rynku zmiany. Rozwiązania fotoniczne stają się w nowoczesnej gospodarce coraz bardziej powszechne - przy produkcji elektroniki użytkowej, w procesach wytwórczych spod znaku Przemysłu 4.0 czy w nowoczesnej medycynie. Vigo inwestuje w sektor badawczo-rozwojowy, by jako lider antycypować zmiany.

ING Bank Śląski


Podmiot sektora finansowego, który w ramach kompleksowej i podporządkowanej długiej perspektywie strategii realizuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, mające wpływ także na strategie partnerów i zachowania klientów.

ING Bank Śląski angażuje się w życie całej polskiej gospodarki, postrzega swój biznes w szerokim i długofalowym kontekście, nie lekceważy spraw istotnych społecznie, współpracuje z partnerami i komunikuje o swoich działaniach wedle najlepszych standardów. Ostatnio podjął współpracę w dziedzinie elektromobilności i efektywności energetycznej z jednym z największych europejskich koncernów energetycznych.

Swą rolę ING widzi jako „wczesne ostrzeganie” - wysyłanie do tych, którzy działają w obszarach wpływających na środowisko, sygnałów o trendach, jakie należy uwzględnić, modyfikując biznesowe strategie - po to, by ich ignorowanie nie odbiło się w przyszłości na kondycji i pozycji firmy.

ING wspiera klientów i partnerów w działaniach na rzecz środowiska, w ich transformacji energetycznej, w przechodzeniu na działalność niskoemisyjną. Pomaga zmieniać modele działania na bardziej zrównoważone, nie unikając ekonomicznych zachęt dla tych, którzy wchodzą na ścieżkę dochodzenia do „zielonych indeksów”.

Ważnym elementem otwartej, skierowanej na współpracę postawy banku są planowo rozwijane relacje z najmłodszą, innowacyjną przedsiębiorczością - w tym ze start-upami, których produkty pozostają w związku z ideą zrównoważonego rozwoju.

InnoEnergy Central Europe


Bardzo aktywna w Polsce platforma technologiczna, wywierająca realny, pozytywny wpływ na gospodarkę - skutecznie wspierająca rozwój innowacji w energetyce, realnie przyczyniająca się do ważnych, głębokich i nieuchronnych przeobrażeń w tym sektorze gospodarki.

KIC InnoEnergy to europejska spółka, której celem jest promowanie innowacji, przedsiębiorczości i edukacji w obszarze zrównoważonej energii przy udziale środowiska akademickiego, biznesu i instytutów badawczych. InnoEnergy pełni funkcję inwestora, będąc jednocześnie największym w Europie akceleratorem w obszarze zrównoważonej energii. Firma powołuje do życia nowe produkty, usługi z myślą o zapewnieniu tańszej, czystszej i bezpieczniejszej energii.

Finansowanie (w części) ze środków publicznych nie przeszkadza spółce działać na zasadach rynkowych - z oczekiwaniem rentownej stopy zwrotu z wnoszonego kapitału. W ciągu dwóch lat działalności w Polsce firmy wspierane przez KIC InnoEnergy utworzyły ponad 1700 wartościowych miejsc pracy w nowoczesnych podmiotach. InnoEnergy wszechstronnie - poprzez edukację, usługi i budowanie relacji - wspiera innowacje na każdym etapie ich rozwoju.

Medcom


Firma realizująca skuteczną ekspansję na globalnym rynku nowoczesnych urządzeń elektrotechnicznych dla przemysłu i transportu; jej innowacyjne produkty wspierają istotny dla gospodarki nurt efektywności energetycznej.

Medcom jest jednym z liderów europejskiego rynku urządzeń energoelektronicznych dla pojazdów elektrycznych oraz instalacji przemysłowych i energetycznych. Większość pojazdów szynowych wyprodukowanych lub zmodernizowanych w Polsce w ostatniej dekadzie wyposażona jest w urządzenia tej firmy.

To jeden z najbardziej innowacyjnych producentów urządzeń energoelektronicznych na potrzeby transportu publicznego. Firma dostarcza swe produkty do ponad 30 krajów, a eksport generuje około 30 proc. obrotów firmy. Największymi rynkami zagranicznymi są Brazylia, Turcja, Chiny i Stany Zjednoczone.

Proces projektowania i produkcji odbywa się w całości w Polsce, firma notuje około 60 mln euro przychodu rocznie i rozbudowuje moce produkcyjne.

Od trzech lat Medcom łączy strategiczne partnerstwo z Mitsubishi Electric Corporation. Bliska współpraca z laboratoriami badawczymi globalnego potentata pozwoliła na wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań do urządzeń projektowanych przez polską firmę.

Panattoni Europe


Czołowa spółka na polskim rynku nieruchomości magazynowych, która wyznacza w kraju światowe standardy działalności deweloperskiej w sektorze logistycznym.

Panattoni Europe, deweloper powierzchni przemysłowych, od początku swojej działalności w Polsce w 2005 roku, jako lider polskiego rynku magazynowego, zrealizował projekty o łącznej powierzchni ponad 5,7 miliona metrów kwadratowych. Panattoni Poland zatrudnia 120 osób i od czasu powstania zrealizował 32 kompleksy magazynowe.

Panattoni zajmuje się zakupem gruntów, zabezpieczając najbardziej strategiczne lokalizacje w kraju. Występuje też w roli doradcy na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Współpracuje w kraju z ponad 250 klientami z branż logistycznej, spożywczej, farmaceutycznej, detalicznej, motoryzacyjnej, przemysłu ciężkiego i lekkiego, wspierając biznes poprzez dostarczanie dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb, wielofunkcyjnych budynków magazynowych i produkcyjnych. W gronie klientów Panattoni są najbardziej znane marki - m.in. Amazon, Coca-Cola czy Bosch.

Aktywność, jakość oferowanych usług, stosowane przez Panattoni standardy sprawiają, że firma w wydatny sposób przyczynia się do tego, że magazynowy segment krajowego rynku nieruchomości komercyjnych funkcjonuje jako pełnowartościowa część rynku europejskiego.

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej


Wyróżnienie za ponad 25-letnie konsekwentne, strategiczne działania na rzecz suwerenności gazowej Polski - za koncepcję dywersyfikacji dostaw tego surowca, zmierzającą do stopniowego uniezależniania się od gazu z Rosji, możliwych prób nacisków politycznych i zarazem od dyktatu cenowego.


Gaz-System oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo


Wyróżnienie za negocjacyjną skuteczność i kluczową rolę obu wielkich firm we wcielaniu w życie koncepcji polskiej gazowej niezależności.

30 listopada zeszłego roku gazociąg Baltic Pipe - wraz z wejściem w życie ostatecznej decyzji o jego budowie - przekształcił się z projektu w inwestycję. Oddanie go do użytku przewidziano najpóźniej na 1 października 2022 roku (i termin ten wydaje się niezagrożony).

Projekt Baltic Pipe de facto stworzy też nowy korytarz dostaw gazu na rynku europejskim: umożliwi transport tego surowca nie tylko z Norwegii na rynek polski, ale także do ewentualnych klientów w sąsiednich krajach. Warto tu podkreślić skuteczne starania Piotra Naimskiego w zjednywaniu sojuszników dla tej inwestycji.

Skala przedsięwzięć w infrastrukturze gazu ziemnego zrealizowanych w ostatnich latach i realizowanych w niedalekiej przyszłości w Polsce to precedens w naszej gospodarce, bo przecież mowa tu też o gigantycznych inwestycjach przesyłowych wewnątrz kraju i zapewnieniu transportu gazu poprzez interkonektory do państw ościennych.

Sukces rozmów Gaz-System - duński Energinet to fundament idei Baltic Pipe, ale sprawne działanie gazociągu wymaga również przebudowy systemu przesyłu na obszarze Polski. Gazowy korytarz Północ-Południe i elementy Baltic Pipe już na polskim lądzie liczyć będą w sumie 1100-1200 km. Niektóre prace już trwają.

Zapadła też już decyzja o rozbudowie gazoportu, którego gospodarzem jest spółka zależna Gaz-Systemu - Polskie LNG, a powstająca magistrala Północ-Południe, która umożliwi sprawny transport surowca z Baltic Pipe do gazoportu wewnątrz i na zewnątrz kraju, to przecież bardzo ważny, ale tylko fragment inwestycji, prowadzonych przez polski koncern od lat, w sieć.

Cały ten inwestycyjny rozmach jest tym bardziej potrzebny, gdyż w Polsce obserwuje się sukcesywny i relatywnie szybki wzrost popytu na gaz. Te perspektywy także określają skalę ambitnych wyzwań, jakie wziął na siebie Gaz-System.

Gazociąg Baltic Pipe umożliwi Polsce sprowadzanie z Norwegii do 10 mld m sześc. gazu rocznie. Owa wielka rura wypełni się bez reszty, gdyż umowę na przesył z duńskim operatorem i Gaz-Systemem - o wartości 8,1 mld zł, na dostawy w latach 2022-37 - podpisało PGNiG. Co ważne, rosnące zaangażowanie polskiego koncernu w upstream na norweskim szelfie oznacza, że perspektywie spora część paliwa sprowadzanego via Baltic Pipe może pochodzić od polskiego potentata. Dalekosiężny plan wydobycia PGNiG na Morzu Północnym i Norweskim sięga 2,5 mld m sześc. na rok.

PGNiG w 2018 r. zawarło też długoletnie umowy na zakup gazu LNG z partnerami z USA. Odbiór milionów metrów sześciennych rocznie rozpocznie się w 2023 roku (czyli już po zakończeniu kontraktu z Gazpromem) - w formule, która daje PGNiG elastyczność w zarządzaniu ładunkami.

Polskie Porty Morskie

Laureatami tego wyróżnienia są: Port Gdańsk, Port Gdynia, Port Szczecin i Świnoujście. Nagrodę odbierze minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Zbiorowy tytuł doceniający tych, których działania zbudowały pozycję polskich portów na europejskim rynku zaawansowanej logistyki i transportu morskiego.

Rozwój portu w Gdańsku i inwestycje operatorów spowodowały, że nasz kraj zyskał bezpośrednie oceaniczne połączenie z Dalekim Wschodem. Gdańsk stał się hubem regionalnym. Strategia i praca Zarządu Morskiego Portu Gdańsk sprawiają, że przeładunki rosną tu nieprzerwanie od 7 lat, port awansował w rankingach, w czym zasługę ma nie tylko wiodący operator DCT, ale także Naftoport i terminale agro.

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem wzrostu ilości obsłużonych ładunków i tym samym najlepszym rokiem w dotychczasowej historii Portu Gdynia, który trzeci już rok z rzędu notuje spektakularny wzrost.

Rekordy odnotowują także porty w Szczecinie i Świnoujściu, co potwierdza trafność strategii stawiania na różnorodność, a jednocześnie wspiera rozwój polskiej gospodarki i eksportu. Wzrostowi potencjału przeładunkowego zachodniej części wybrzeża towarzyszy rozbudowa infrastruktury logistycznej i transportowej.

European Investment Bank


Instytucja odgrywająca niezwykle ważna rolę w kreowaniu i wspieraniu inwestycji w Polsce, a także przedsiębiorczości i innowacyjności polskiej gospodarki.

Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja Unii Europejskiej udzielająca kredytów długoterminowych. Od chwili rozpoczęcia działalności w Polsce w 1990 r., EBI sfinansował w kraju ok. 420 projektów i programów inwestycyjnych o przybliżonej wartości 65 mld euro. W roku 2017 Polska otrzymała z EBI kredyty o wartości ponad 5 mld euro, co dało nam piątą pozycję w Europie - po Włochach, Hiszpanii, Francji i Niemczech - pod względem finansowego wsparcia.

Połowa z puli przyznanych Polsce kredytów dotyczy projektów infrastrukturalnych. Bank wspiera rozwój kolei czy linii tramwajowych, czy też ważne dla polskich miast i regionów przedsięwzięcia drogowe (nowe trasy i modernizacje)

Polska jest również dla banku partnerem, jeśli idzie o Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), będący jednym z filarów tzw. Planu Junckera. W 2017 r. bank finansował w Polsce w ramach tego planu projekty o wartości ponad miliarda euro.

EBI zamierza kontynuować wsparcie także dla projektów związanych z innowacyjnością oraz sektorem badawczo-rozwojowym. Ważnym segmentem aktywności EBI w Polsce jest akcja kredytowa skierowana do tak ważnego dla polskiej gospodarki sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zbigniew Jakubas


Skuteczny inwestor, a jednocześnie nieformalny, ale cieszący się zasłużonym autorytetem, rzecznik interesów polskiej przedsiębiorczości.

Jakubas to postać wyjątkowa w polskim prywatnym biznesie. Jego działalność jako przedsiębiorcy trwa przez cały okres polskiej transformacji polityczno-gospodarczej, a jego pozycja jest efektem długiego ciągu racjonalnych decyzji, wpisujących się w dzieje polskich przemian.

Dziś jako jeden z najbardziej znanych polskich inwestorów giełdowych jest obecny w wielu branżach, zachowując aktywa firm ważnych dla polskiej gospodarki - liderów branż i prestiżowych spółek, wskazujących kierunki rozwoju.

W portfelu znanego biznesmena są udziały w takich podmiotach, jak Mennica Polska, Newag, Centrum Nowoczesnych Technologii SA (poprzednio Energopol-Południe), Energopol-Warszawa czy Zakłady Automatyki Polna. Ogółem firmy wchodzące w skład silnie zdywersyfikowanej Grupy Multico, flagowego okrętu Zbigniewa Jakubasa, zatrudniają obecnie ok. 12 tys. osób.

Zbigniew Jakubas konsekwentnie wspiera rodzimy rynek i na nim inwestuje; fakty potwierdzają jego szczególną, wykraczającą poza obowiązki podatnika, lojalność wobec polskiej gospodarki.

Jednocześnie, korzystając z autorytetu i doświadczenia, znany biznesmen nie unika trudnych polemik - także z przedstawicielami administracji. Zawsze kieruje się w wypowiedziach racjonalną analizą relacji między biznesem a strukturami państwa, stoi na straży wolnorynkowych zasad i swobód.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020