Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Gorsza sytuacja w gospodarce światowej sprzyja realizacji akwizycji za granicą

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 27-02-2019 16:00 | Aktualizacja: 27-02-2019 16:03

Różnego rodzaju wydarzenia gospodarcze i polityczne, szczególnie wojny celne, mogą spowolnić w tym roku tempo wzrostu polskiego eksportu, a także ograniczyć niektóre inne elementy ekspansji zagranicznej polskich firm. Ale pogorszenie sytuacji może być też dla nich szansą przejęcia firm na słabnących rynkach.

Taki jest jeden z wniosków debaty zatytułowanej „Ekspansja zagraniczna polskich firm. Forum wymiany doświadczeń z rynków zagranicznych” na Forum Zmieniamy Polski Przemysł w Warszawie.

Ze względu na strukturę polskiego eksportu (ok. 80 proc. trafia na rynki UE), ważna jest sytuacja gospodarcza na kluczowych rynkach zbytu. Szczególnie złe sygnały płyną z gospodarki niemieckiej, największego partnera polskiego.

- Na jego kondycję może wpłynąć zapowiadana wojna celna USA-UE na rynku motoryzacyjnym - powiedział Łukasz Porażyński, dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. - Dotknie to nie tylko niemiecki przemysł motoryzacyjny, który najwięcej w Europie eksportuje do USA, ale wszystkie gospodarki powiązane z nią, w tym polską.

Co równie istotne, Niemcy będą starały się realizować politykę co najmniej „zerowego tempa wzrostu PKB”, czyli walczyć o rynki zbytu, co wpłynie na wzrost konkurencyjności ofert.

- Wojny celne i brexit niosą oczywiście zagrożenie dla polskiej gospodarki, ale, paradoksalnie, mogą też być szansą dla niektórych polskich firm na korzystne przejęcia za granicą rodzimych spółek, bo ich kapitalizacja będzie mniejsza - mówił Piotr Kuba, wiceprezes zarządu ds. inwestycyjnych PFR TFI.

To sposób także na rozwiązanie niektórych innych problemów, o których mówiono w debacie, jak istnienie barier pozahandlowych wejścia i obecności na zagranicznych rynkach, czy trudności w uzyskaniu certyfikatów.

Prezes Kuba zapewnił, że grupa PFR, a w szczególności PFR TFI, oferuje pełną i konkurencyjną paletę wsparcia dla różnych form ekspansji zagranicznej.

Do korzystania w realizacji strategii ekspansji polskich firm z pomocy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i rozbudowanej jej sieci krajowych analityków i zagranicznej sieci placówek (70), zachęcał członek zarządu, Wojciech Fedko.

- Dziś mniejszym problemem w ekspansji jest kwestia finansowania, lecz wiedza, a my potrafimy już ją dostarczać - podkreślił wiceprezes.


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020