Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Wszystkie plusy i minusy polskiej gospodarki

Autor: Oskar Filipowicz (NOWY PRZEMYSŁ)
Dodano: 24-03-2019 12:00

Jakie są nasze atuty, a w czym jesteśmy słabi? Co przesądzi o losach naszej gospodarki w najbliższej dekadzie? Czego obawia się polski biznes? Co zrobić, by skutecznie gonić czołówkę?Polski biznes postrzega naszą gospodarkę w kategoriach "realnych", w kontekście przedsięwzięć i działań mających przynieść konkretne efekty w dającej się przewidywać (to coraz trudniejsze) perspektywie. Przedsiębiorcy preferują kontynuację ponad eksperymenty w nowych obszarach. "Inwestujmy tam, gdzie mamy możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu niższym kosztem, szybciej, niż robią lub zrobili to konkurenci" - to powtarzający się w rozmowach postulat.

W innej wersji rekomendacja dla polskiej gospodarki brzmi: trzeba szukać obszarów, które mogą zapewnić skokowy wzrost, ale z drugiej strony nie możemy zaniedbywać tych rzeczy, które już z sukcesem rozwijamy.

Atutem w wersji makro pozostaje ścisła sieć powiązań kooperacyjnych z silnymi, nowoczesnymi i odpornymi na zawirowania koniunktury gospodarkami europejskimi - przede wszystkim z gospodarką niemiecką. Ale i tu zwraca się uwagę na potencjalne korzyści z "dywersyfikacji" międzynarodowych relacji gospodarczych - przede wszystkim budowanie pozycji polskich firm na rynkach odległych.

Biznes wciąż identyfikuje jako realne zagrożenie tzw. pułapkę średniego dochodu, czyli model gospodarki polegający na dostarczaniu prostych, nieinnowacyjnych rozwiązań dla krajów wysokorozwiniętych.

Polska gospodarka relatywnie szybko osiągnęła pułap, którego nie potrafi przebić, by oprzeć dalszy rozwój na własnej myśli technicznej, innowacji, kreatywności.

- Imitacja jest dobra do pewnego poziomu, ale dalej już nie wystarczy - twierdzą przedsiębiorcy. Powszechność tego przekonania dobrze rokuje.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019