Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Duża poprawa wyników finansowych PKP Cargo

Autor:  Dariusz Ciepiela  |  15-03-2019 07:41
Przychody z działalności operacyjnej w wys. ponad 5,2 mld zł i zysk netto w wys. 183,9 mln zł - tak wyglądają wstępne, szacunkowe wyniki PKP Cargo za 2018 r.

Zysk EBIT (zysk operacyjny) wyniósł 277,6 mln zł, a zysk EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od kredytów i opodatkowaniem) wyniósł 907,0 mln zł. 

W 2018 r. PKP Cargo mocno poprawiło wyniki finansowe
mat. pras.

Dla porównania, przychody PKP Cargo w 2017 r. wyniosły 4,7 mld zł, zysk EBITDA 701,9 mln zł a zysk netto wyniósł wtedy  81,7 mln zł.

Nakłady inwestycyjne spółki w 2018 r. wyniosły 894,1 mln zł, a masa towarowa to 121 ,8 mln ton.

PKP Cargo podkreśla, że te wyniki uwzględniają odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT. Wartość odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 jest szacowana na 51,2 mln zł (41,5 mln zł po uwzględnieniu efektu podatkowego). 

Spółka zaznacza, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP Cargo za 2018 r. zaplanowana jest na  21 marca 2019 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019