Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Podwykonawcy Salini blokowali jedną z najważniejszych dróg w Polsce

Autor:  PAP/TE  |  15-03-2019 12:30  |  aktualizacja: 15-03-2019 13:16
Trwający około dwóch godzin protest podwykonawców włoskiej firmy Salini Impregilo na drodze krajowej nr 1 pod Częstochową spowodował w piątek wczesnym popołudniem znaczne utrudnienia w ruchu wokół powstającego węzła tej trasy z budowaną autostradą A1
Blokada na drodze krajowej nr 1 w miejscowości Lubojenka koło Częstochowy.
fot. GDDKiA
  • Pikieta została zorganizowana przez podwykonawców spółki Salini Impregilo, domagających się uregulowania zaległych oraz należnych im płatności za wykonane i odebrane prace lub usługi na placach budów.
  • Podwykonawcy zorganizowali ją 15 marca, czyli w ostatni dzień sezonu zimowego, w którym zgodnie z umowami nie muszą być prowadzone prace budowlane.
  • GDDKiA przekazała w piątek, że liczy, że Salini Impregilo będzie realizowała obowiązki kontraktowe, w tym przede wszystkim płatności przedsiębiorcom realizującym prace i usługi na placach budowy

Zobacz też: Co z pieniędzmi dla podwykonawców Salini Impregilo? GDDKiA wyjaśnia
Salini porzuci kontrakty w Polsce? "Osiągnięcie porozumienia jest możliwe"

Jak przekazała młodsza aspirant Sabina Chyra-Giereś z częstochowskiej policji, protestujący wyjechali ciężkim sprzętem z terenu prowadzonej przez firmę Salini budowy częstochowskiego odcinka autostrady A1 na zwężony do jednej jezdni odcinek "jedynki". Ich kolumna najpierw przejechała w kierunku Mykanowa, a potem z powrotem, w stronę Częstochowy.

Policjantka relacjonowała, że przyblokowało to ruch na drodze krajowej nr 1. Protestujący nie zatrzymali go całkowicie, jednak manewry dużą liczbą ciężkich pojazdów budowlanych - częściowo oflagowanych - spowodowały znaczne narastanie zatorów na tym na co dzień korkującym się odcinku "jedynki".

Częstochowska policja, pod kątem zapowiadanego protestu przygotowała objazdy: w kierunku Katowic drogą nr 483, a w stronę Warszawy - drogą nr 91, jednak według Chyry-Giereś dowódcy akcji nie zdecydowali, by skierować na nie kierowców z "jedynki".

"Protest zakończył się po wykonaniu przez jego uczestników jednego przejazdu. Ruch po jego zakończeniu odbywa się bez specjalnie większych, niż zwykle w piątek po południu, utrudnień w tym rejonie" - zasygnalizowała policjantka.

Jak wynikało z piątkowej informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pikieta została zorganizowana przez podwykonawców spółki Salini Impregilo, domagających się uregulowania zaległych oraz należnych im płatności za wykonane i odebrane prace lub usługi na placach budów.

Podwykonawcy zorganizowali ją 15 marca, czyli w ostatni dzień sezonu zimowego, w którym zgodnie z umowami nie muszą być prowadzone prace budowlane.

GDDKiA przekazała w piątek, że liczy, że spółka Salini Impregilo będzie realizowała obowiązki kontraktowe, w tym przede wszystkim płatności przedsiębiorcom realizującym prace i usługi na placach budowy. Dyrekcja naciska także, by wykonawca powrócił po zimowej przerwie, tj. po 15 marca, do prac na placach budów pięciu kontraktów, które realizuje.

Salini realizuje w Polsce kontrakty na łącznej długości 80 km - o łącznej wartości ponad 3,5 mld zł. To: A1 Rząsawa - Blachownia (obwodnica Częstochowy), S3 Kaźmierzów - Lubin Północ, S7 Chęciny - Jędrzejów, S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój oraz S7 Widoma - Kraków (w stadium projektowania). W piątek pod Częstochową protestowali podwykonawcy trzech pierwszych z nich.

Zdaniem przedstawicieli GDDKiA, podstawowym wyzwaniem obecnej sytuacji na kontraktach realizowanych przez Salini Impregilo jest uregulowanie zaległych, należnych płatności na placach budów, co jest umownym obowiązkiem generalnego wykonawcy.

Wobec powstałych "zatorów płatniczych" Dyrekcja zmobilizowała większą liczbę pracowników do rozpatrywania wniosków o bezpośrednie płatności dla podwykonawców, którzy z takimi się zgłosili. Do szybkiej ich realizacji potrzebne są jednak dokumenty, których generalny wykonawca miał dotąd nie dostarczyć GDDKiA.

W kontekście realizacji czterech budowanych fragmentów autostrady A1 Pyrzowice-Częstochowa GDDKiA informowała na początku stycznia br., że ich realizacja jest na finiszu i dobiegnie końca w II poł. 2019 r. Stan realizacji opóźnionej obwodnicy Częstochowy - budowanej przez Salini Impregilo - wynosił jednak na koniec 2018 r. 49 proc.

Sygnały o opóźnieniach w realizacji obwodnicy Częstochowy (tzw. odcinek F, ok. 20,3 km plus ok. 1 km włączenia do dk 1) pojawiały się w regionalnych mediach od wielu miesięcy. Opiewającą na 703,3 mln zł brutto umowę na jego zaprojektowanie i budowę GDDKiA zawarła w październiku 2015 r. z konsorcjum spółek Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali.

W połowie ub. roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk sygnalizował, że po odstąpieniu w maju 2018 r. przez GDDKiA od umowy z Salini na budowę pod Warszawą trasy S8, na obwodnicy Częstochowy ta sama firma "wzięła się do pracy" i "realizuje przedsięwzięcie".

Potwierdzał to katowicki oddział Dyrekcji wskazując, że uzgodnienia z wykonawcą zakładają koncentrację prac w sposób umożliwiający uzyskanie w połowie 2019 r. "przejezdności" odcinka F - wraz z "drożnością węzłów". Umożliwiłoby to puszczenie ruchu na A1 od Pyrzowic do zakończenia obwodnicy Częstochowy (i kończenie prac z naliczaniem kar umownych).

W informacji podsumowującej inwestycje w woj. śląskim w 2018 r. i plany na 2019 r. katowicki oddział GDDKiA przekazał jednak, że dla odcinka F zaawansowanie robót wyniosło po tym roku 48,84 proc., w tym: drogowych 33,09 proc., mostowych 71,14 proc. i branżowych 43,34 proc.

Obwodnica Częstochowy - z trzema węzłami - jest kluczowa dla otwarcia autostrady A1 od Pyrzowic za Częstochowę. Jesienią br. rozpocznie się bowiem remont częstochowskiego odcinka dk 1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe (autostradowa obwodnica ma przejąć z niej większą część tranzytu).
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019