Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Rząd pokaże politykę energetyczną państwa do 2040 na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Autor:  Oskar Filipowicz  |  22-03-2019 17:18
W piątek 22 marca w Katowicach zebrała się Rada Europejskiego Kongresu Gospodarczego.  – Bardzo prawdopodobne, że w trakcie Kongresu zaprezentujemy (...) politykę energetyczną państwa do roku 2040 – zapowiedział obecny na posiedzeniu w Katowicach Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Ministerstwie Energii.

  • Przygotowania do tegorocznej XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) idą pełną parą. Największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w hali Spodek w Katowicach 13-15 maja br.
  • Na Śląsk przyjadą polscy i europejscy politycy, eksperci i naukowcy, a przede wszystkim przedstawiciele biznesu. W tym roku Kongres jeszcze mocniej zwróci się do młodego odbiorcy i uczestnika.
  • Rada Kongresu to programowe gremium wpływające na merytoryczny zakres wydarzenia, rozłożenie akcentów i wybór priorytetów. To działania konieczne wobec olbrzymiego zakresu poruszanych tematów.

W piątek 22 marca w Katowicach zebrała się Rada Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Fot. PTWP

Od lat Kongres wzbogaca zakres tematyczny debat (w ub. roku było ich ponad 150) otwierając się na nowe prądy, zagadnienia, środowiska, a także... roczniki. Nie rezygnując z prestiżu i siły płynących z obrad wniosków, jaki nadaje Kongresowi obecność VIP-ów, adresuje swój przekaz w większym stopniu do młodszego pokolenia przedsiębiorców, studentów i uczniów, ludzi aktywnych społecznie.

Ambicją twórców Kongresu jest nie tylko aktualność poddawanych pod dyskusję tematów, ale wskazywanie takich kwestii, trendów, zjawisk, które w najbliższej przyszłości nabiorą znaczenia i będą w centrum publicznej debaty o przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki.

Rozwojowe wyzwania polityczne i gospodarcze, wobec których staje Unia Europejska, to jeden z kluczowych nurtów majowej debaty w roku brexitu, wyborów do europarlamentu, ale także w kontekście zmian i problemów współczesnego świata i Europy.

– Ważne będą w tym roku tematy związane z nowym otwarciem w Europie. Mam na myśli nowy budżet i budowanie siły europejskiej gospodarki, otwartość przy zachowaniu niezależności, cyberbezpieczeństwo i obronność, czy nowe technologie – w tym kosmiczne – wyliczał w trakcie obrad Rady jej przewodniczący Jerzy Buzek. – Wszystko to zadecyduje o najbliższych pięciu latach w UE, ale rozmawiać będziemy także o europejskiej strategii z horyzontem 2050 roku.

Rada Europejskiego Kongresu Gospodarczego to programowe gremium wpływające na merytoryczny zakres wydarzenia, rozłożenie akcentów i wybór priorytetów. Fot. PTWP
Rada Europejskiego Kongresu Gospodarczego to programowe gremium wpływające na merytoryczny zakres wydarzenia, rozłożenie akcentów i wybór priorytetów. Fot. PTWP

Szerzej i głębiej

W odpowiedzi na wyzwania związane z nowymi obszarami tematycznymi Kongresu skład Rady, a tym samym zakres jej kompetencji, jest poszerzany. Rada Kongresu pozostaje jednak tym gremium, które podejmuje poważny dialog o polskiej i europejskiej gospodarce z realnym wpływem na ostateczny kształt kongresowej debaty. A ta będzie w tym roku wyjątkowo różnorodna i rozbudowana – także ze względu na ciekawy i dynamiczny kontekst wydarzeń na świecie, w Polsce i w Europie.

– Spotykamy się w takim właśnie gronie po to, by program Kongresu był atrakcyjny dla naszych gości – z Polski, z Europy i ze świata – deklarował Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W okres głębokich przeobrażeń wchodzi nieuchronnie globalny, europejski i polski sektor energii i paliw. Walka ze zmianami klimatu, zrównoważona gospodarka uwzględniająca przyszłość planety i warunki życia przyszłych pokoleń, a także technologie, które umożliwiają tak ukierunkowane działania – tych tematów nie może zabraknąć na Kongresie odbywającym się w tym samym miejscu co grudniowy szczyt klimatyczny COP 24, czy wyjątkowo udana i zauważona w mediach konferencja EEC Green.

Dobra energia

– Bardzo prawdopodobne, że w trakcie Kongresu zaprezentujemy zatwierdzoną do tego czasu politykę energetyczną państwa do roku 2040 – zapowiedział Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Ministerstwie Energii. – To dokument o historycznym znaczeniu, wytyczający kierunki rozwoju sektora energii, tej konwencjonalnej i odnawialnej, pokazujący, co powinno się dziać w sektorze energii w kontekście wyzwań, przed którymi staje.

Jakub Miler, CEO InnoEnergy Central Europe, proponował, by w obszarze energii program Kongresu wzbogacić o aspekt edukacji dla energetyki przyszłości. 

– Technologie dla energetyki prosumenckiej już dojrzały. Społeczna świadomość potencjalnego wpływu na energetykę ze strony prosumentów jest nadal niska – zauważył Miler, postulując, by Kongres zmniejszył ten rozziew.

Region od nowa

Dla Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, ważną ścieżkę tematyczną Kongresu tworzą sesje poświęcone kulturze i jej relacjom z gospodarką.

– Kultura buduje markę regionu, jest narzędziem jego promocji – podkreślał Chełstowski. – Istotne będą dla nas także kwestie funduszy unijnych. W agendzie są też tematy, które można związać z pracami nad strategią województwa śląskiego i regionalną polityką miejską.

To wątki bliskie innemu członkowi Rady – Kazimierzowi Karolczakowi, przewodniczącemu zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. On jednak położył nacisk na koncepcję Kolei Metropolitalnych – projekt o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju największej polskiej metropolii.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa widzi z kolei w Kongresie sprzymierzeńca w walce o przyciągnięcie do stolicy metropolii innych wielkich wydarzeń. Katowice konsekwentnie budują swoją pozycję miasta spotkań.

Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, z satysfakcją zauważył w programie Kongresu wątek “Programu dla Śląska”.

– Cieszę się, że będzie można wymienić międzynarodowym gronie doświadczenia w zarządzaniu projektami rozwojowymi regionów – powiedział wojewoda. To kontynuacja ważnego wątku – przypomnijmy, że to właśnie na Kongresie w Katowicach najwyżsi urzędnicy UE ogłosili program europejskiego wsparcia dla przekształceń regionów pogórniczych.

To idzie młodość

W wypowiedziach niemal wszystkich członków Rady przewijał się wątek młodych uczestników Kongresu, który od kilku lat stwarza nowe możliwości dla ich aktywności, edukacji, współtworzenia EEC.

– W tym roku, nie tylko w ramach zintegrowanych z Kongresem European Start-up Days, lecz w programie całego EEC, znajdzie się więcej form krótkich, dynamizujących przekaz, bliższych oczekiwaniom i nawykom młodych ludzi – zapowiedział Wojciech Kuśpik.

Chodzi jednak, co dobitnie podkreślano, o dyskusje, spotkania, rozmowy i prezentacje o charakterze międzypokoleniowym. Dialog tych, którzy nie obawiają się zadawać trudnych pytań, którzy mają własną wizję przyszłej Europy z doświadczonymi politykami i ludźmi gospodarki ma bowiem potencjalną wartość dla obu stron. Takie podejście do idei publicznej debaty doskonale wpisuje się w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019