Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rekordowy przewiert pod Odrą na budowie gazociągu

Autor: wnp.pl (DM)
Dodano: 26-03-2019 14:00

Prawie 1,2 km długości ma przewiert pod Odrą. Dzięki niemu powstanie kluczowy element korytarza gazowego Północ-Południe.

Przejście pod Odrą wykonano na odcinku gazociągu DN 1000 Brzeg-Zębice-Kiełczów. To najdłuższy dotychczas taki przewiert HDD - mierzy 1180 metrów. Inwestycja to ważny fragment gazociągu Zdzieszowice-Wrocław, będącego elementem gazowego korytarza Północ-Południe. 

Podczas budowy gazociągu z Brzegu do Kiełczowa Gaz-System wykorzystał nowoczesne technologie, w tym cztery przewierty HDD (kierunkowego wiercenia horyzontalnego), jeden przewiert Direct Pipe, wiercenie mikrotunelowe oraz 20 przecisków. Metodę bezwykopową zastosowano w ponad 30 miejscach.

Spółka zdecydowała się wykorzystać technologię kierunkowego wiercenia horyzontalnego również podczas przewiertu pod Odrą. To rozwiązanie sprawiło, że nie było utrudnień dla prowadzenia żeglugi śródlądowej.

W pierwszej fazie wykonano tzw. przewiert pilotażowy, następnie za pomocą dostosowanych do warunków geologicznych narzędzi wiertniczych sukcesywnie powiększano średnicę otworu. Końcowym etapem było wciągnięcie do odwiertu zespawanego w całość odcinka gazociągu, które zostało zakończone w poniedziałek.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest spółka Stalprofil, a podwykonawcą odpowiedzialnym za przewiert HDD pod rzeką Odrą - firma ZRB Janicki.

Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław jest elementem korytarza gazowego Północ-Południe. Jego wybudowanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez umożliwienie przesyłania zwiększonych ilości gazu ziemnego z terminalu LNG w Świnoujściu, jak również - w przyszłości - z gazociągu Baltic Pipe.

Trasa gazociągu przebiega wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia przez województwa dolnośląskie (gminy Długołęka, Czernica, Oława i gmina miejska Oława) oraz opolskie (gminy Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica).

O bezpieczeństwie gazowym dyskutować będziemy od 13 do 15 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, pod patronatem  WNP.PL, na który serdecznie zapraszamy. 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021