Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Resort infrastruktury chce rozszerzenia TEN-T m.in. o Centralny Port Komunikacyjny

Autor: PAP/rs
Dodano: 29-03-2019 14:51

Polska będzie wspierać dalszy rozwój sieci TEN-T poprzez ujęcie nowych projektów, takich jak Via Carpatia, Centralny Port Komunikacyjny i projekt szybkiej kolei łączącej państwa Grupy Wyszehradzkiej - wskazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


TEN-T to transeuropejska sieć transportowa, w skład której wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne, stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.

Podczas środowego spotkania w Bukareszcie odbyły się debaty m.in. na temat multimodalności, przyszłości mobilności w UE, wzmocnienia łączności i spójności przez sieć TEN-T.

Jak poinformował resort, Adamczyk, wspólnie z ministrami ds. transportu Bułgarii, Litwy, Łotwy oraz Węgier omówił dalsze plany działań w zakresie Pakietu Mobilności I w kontekście jego procedowania na forum Parlamentu Europejskiego.

Adamczyk odbył też szereg spotkań bilateralnych ze swoimi odpowiednikami z państw UE. Podczas spotkania z wiceministrem infrastruktury Włoch Michelem Dell`Orco minister przedstawił problemy związane z włoskimi wykonawcami inwestycji drogowych w Polsce.

"Bezpośrednio zagrożonych jest pięć kontraktów, poważny niepokój budzą następne trzy. Wezwaliśmy wykonawców do powrotu na place budów" - wskazał minister. Podkreślił, że dzięki działaniom podejmowanym przez resort i GDDKiA ochroną zostali objęci podwykonawcy pracujący przy realizacji zagrożonych kontraktów. Zaapelował też o podjęcie przez Włochy działań, które podtrzymają dobre wzajemne relacje.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021