Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Chcesz kupić zagraniczną spółkę? BGK może sfinansować transakcję

Autor: OKO
Dodano: 23-04-2019 13:30 | Aktualizacja: 23-04-2019 13:31

Coraz więcej przedsiębiorstw chce rozwijać się poza granicami kraju, wynika z obserwacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Po sukcesie eksportowym polskie firmy chcą wychodzić za granicę jako inwestorzy. Proces ten może ułatwić finansowanie oferowane przez BGK rodzimym przedsiębiorstwom lub ich zagranicznym spółkom-córkom zainteresowanym inwestowaniem poza Polską.

Kredyt BGK na ekspansję zagraniczną może być wykorzystany m.in. na zakup spółek lub aktywów zagranicznych, budowę zakładów produkcyjnych lub sieci sprzedaży poza Polską. Choć nie ma formalnych progów dotyczących kwoty inwestycji to - m.in. z racji kosztów okołotransakcyjnych, takich jak zewnętrzne doradztwo prawne, transakcyjne, czy techniczne -  jest on przeznaczony dla projektów o szacunkowej wartości minimum 5 mln euro. 

 Czytaj też: Wykup wierzytelności eksportowych. Dobry w handlu i inwestycjach zagranicznych

Kredytobiorcą może być polskie przedsiębiorstwo lub zarejestrowany za granicą podmiot zależny polskiego inwestora (powiązany kapitałowo lub osobowo). Cechą charakterystyczną finansowania oferowanego przez BGK  jest fakt, że zabezpieczenia kredytu ustanawiane są w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych (projektu/podmiotu zagranicznego).

Takie rozwiązanie pozwala polskiemu biznesowi śmielej myśleć o inwestycjach za granicą.

- To, że możemy finansować ekspansję zagraniczną zabezpieczając kredyt aktywami zagranicznymi, zachęca polskie przedsiębiorstwa do kapitałowego wyjścia za granicę, ponieważ nie ogranicza im jednocześnie możliwości rozwoju w Polsce. Promujemy więc ten produkt, aby więcej polskich podmiotów decydowało się na inwestycje poza granicami naszego kraju – mówi Arkadiusz Zabłoński Dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Okres finansowania inwestycji jest dopasowywany do przewidywanych przepływów pieniężnych kredytobiorcy, tak aby uwzględniać możliwość spłaty rat kredytowych przede wszystkim ze środków generowanych przez zagraniczny projekt lub podmiot. Finansowanie ze strony BGK można łączyć z komplementarnymi instrumentami oferowanymi przez inne podmioty z Grupy PFR, np. z kapitałem pozyskanym od Funduszu Ekspansji Zagranicznej.
 
Czytaj też: Lepsza niż inkaso i ubezpieczenie? Akredytywa dokumentowa w handlu międzynarodowym

O kredyt może ubiegać się polskie przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce i płacące w Polsce podatki. Istotne oczywiście jest także pochodzenie kapitału, ale bank nie wyklucza również finansowania działających w Polsce spółek z udziałem kapitału zagranicznego, o ile tworzą one istotną wartość dodaną dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki.

- Wsparcie konsorcjum banków, składającego się m.in. z BGK, umożliwiło Grupie Wielton dokonanie strategicznej akwizycji we wrześniu 2018 r. i przejęcie 75 proc. udziałów w spółce Lawrence David. Wartość transakcji wyniosła 26 mln GBP, z czego 70 proc. sfinansowano z udzielonego kredytu przez konsorcjum banków, a pozostałe 30 proc. ze środków własnych.  Przeprowadzona akwizycja była kolejnym krokiem w realizacji strategii 2020, zakładającej istotne zwiększenie potencjału Grupy.

Dzięki włączeniu do rodziny Wielton marki Lawrence David, Grupa uzupełniła portfolio m.in. o specjalistyczne naczepy do szybkiego załadunku oraz zabudowy typu last mile. Aktualnie spółka Lawrence David zajmuje drugą pozycję na rynku brytyjskim pod względem wielkości sprzedaży przyczep, naczep i zabudów samochodowych – mówi Mariusz Golec, prezes Wieltonu. 

BGK nie stawia inwestycjom ograniczeń geograficznych i branżowych.  Wspierając internacjonalizację polskiego kapitału i polskich przedsiębiorstw BGK może pochwalić się finansowaniem projektów m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji, na Węgrzech, w Kanadzie, Chinach, czy Meksyku.
 
Czytaj też: Gdyby nas nie było, trzeba by nas wymyślić - mówi Wojciech Hann z BGK

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020