Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

5 mld euro dla regionów górniczych da miejsca pracy

Autor: wnp.pl (Zbigniew Konarski)
Dodano: 29-04-2019 11:05

W Porozumieniu Paryskim zapisano, że najbogatsze kraje świata przeznaczą 100 mld dol. na wsparcie krajów, którym najtrudniej będzie wdrażać jego ustalenia. Nie udało się. Udało się natomiast przeforsować w Parlamencie Europejskim poprawkę do unijnego budżetu dotyczącą przeznaczenia prawie 5 mld euro na wsparcie regionów górniczych, które będą musiały przejść transformację dostosowującą ich gospodarkę do realiów polityki ochrony klimatu. – Na takie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy wszystkich regionów górniczych; także Górnego Śląska i Zagłębia – zapewnia europoseł Jerzy Buzek.

– Na takie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy wszystkich regionów górniczych; także Górnego Śląska i Zagłębia – zapewnia europoseł Jerzy Buzek. Problemy energetyki i górnictwa, powstrzymania zmian klimatu i wiążących się z tym konsekwencji gospodarczych i społecznych są jednym z najważniejszych  tematów obrad XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021