Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Comarch tworzy rezerwy na 24,2 mln zł. O tyle spadnie zysk grupy w 2018 r.

Autor:  Dariusz Ciepiela  |  15-04-2019 11:49  |  aktualizacja: 15-04-2019 12:31
Comarch otrzymał od banku CaixaBank informację o złożeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) żądania wypłaty gwarancji bankowej z tytułu Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS w wysokości 24,2 mln zł. Comarch zapowiedział utworzenie rezerwy w tej wysokości, co spowoduje odpowiednie zmniejszenie wyniku operacyjnego i wyniku netto grupy Comarch za rok 2018.
Comarch utworzy rezerwę w wys. 24,2 mln zł
Fot. Astrorek/WIkipedia/CC BY-SA 3.0

Comarch otrzymał od banku CaixaBank oddział w Polsce informację o złożeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) żądania wypłaty gwarancji bankowej należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS w wysokości 24,2 mln zł. 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019