Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Ministerstwo Finansów: dochody z uprawnień do emisji CO2 znacznie wzrosną

Autor:  PAP/PSZ  |  16-04-2019 11:55
Resort finansów prognozuje, że dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w 2019 r. wyniosą 5,7 mld zł, a w 2020 r. sięgną 12,3 mld zł - wynika z Aktualizacji Programu Konwergencji.
Najwyższe dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 mają być w 2020 roku.
Fot. Shutterstock.com
Szacowane dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (w mln zł)

Dochody 2019 2020 2021 2022
Z uprawnień przeznaczonych do sprzedaży   7 626,8 4 268,0 4 652,7
Z niewykorzystanych uprawnień 5 698,0 4 683,5 2 395,2  
Razem 5 698,0 12 310,3 6 663,2 4 652,7
"W obliczeniach, zgodnie z założeniami Ministerstwa Środowiska, przyjęto średnią cenę jednego uprawnienia na poziomie: w 2020 r. - 22,79 EUR, w 2021 r. - 23,31 EUR oraz w 2022 r. - 23,91 zaś kurs EUR/PLN na poziomie 4,15" - napisano w dokumencie.

"Pełne dochody ze sprzedaży niewykorzystanych uprawnień w wysokości 4.683,53 mln zł w 2020 r. i 2.395,20 mln zł w 2021 r. są możliwe do uzyskania wyłącznie w sytuacji, w której sprzedane zostaną wszystkie dodatkowe uprawnienia do emisji wynikające z niewykorzystania możliwości tworzonych derogacją, ich liczba będzie zgodna z szacunkami Ministerstwa Energii, a kursy i cena uprawnień zgodna z szacunkami Ministerstwa Środowiska" - dodano.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019