Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Transformacja regionów górniczych tematem Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Autor:  Karolina Markowska  |  18-04-2019 16:51
W Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej z przedstawicielami trzech regionów górniczych, które będą brały udział w realizacji projektu "Coal Regions in Transition". Projekt, który ma wspierać transformację regionów przemysłowych, jest wyjątkowo istotny z perspektywy Polski. O tym, jak skutecznie przeprowadzić transformację regionów górniczych, eksperci będą dyskutować podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Śląsk ma szansę na zdobycie środków w ramach projektu "Coal Regions in Transition"
Fot. Shutterstock
  • Parlament Europejski w wieloletnich planach finansowych UE przewidział na realizację projektu "Coal Regions in Transition" 4,8 mld euro.
  • - Ważne jest, by przy transformacji energetycznej i ochronie klimatu pamiętać o regionach, które mają z tym największy kłopot – podkreśla były premier, poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
  • O przyszłości regionów górniczych dyskutować będziemy od 13 do 15 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- UE ma wspólne cele klimatyczne, ale nie możemy zapominać o tym, że poszczególne kraje mają różne punkty wyjścia na swojej drodze transformacji energetycznej. Dlatego w osiągnięciu restrykcyjnych celów istotną rolę odgrywa wsparcie finansowe dla regionów uzależnionych od węgla - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat pomocy dla terenów górniczych.

Spotkanie, które odbyło się 9 kwietnia, było kolejnym, podczas którego przedstawiciele trzech regionów: Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski, przedstawiali projekty, jakie realizowane będą ze środków unijnych.Stawka jest wysoka. Parlament Europejski w wieloletnich planach finansowych UE przewidział na ten cel 4,8 mld euro. Projekty zgłaszane w ramach inicjatywy dotyczą trzech głównych obszarów - restrukturyzacji regionów górniczych, prac badawczo-rozwojowych w zakresie czystych technologii węglowych oraz zagospodarowania terenów inwestycyjnych likwidowanych kopalń tak, by można było tu prowadzić inną działalność.

Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej podczas wizyty w Katowicach podkreślał, że współpraca trzech regionów w walce o środki finansowe jest siłą polskiego procesu transformacji.

- Transformacja się już dzieje. Co jest warte podkreślenia, to współpraca przy transformacji. Śląsk robi to przy współpracy z województwami wielkopolskim i dolnośląskim. To jest niezwykle istotne, bowiem w ten sposób przekazuje się dobre praktyki, a regiony uczą się wzajemnie od siebie - tłumaczy Todd.

Przeczytaj więcej: Nie tylko Śląsk, w sumie 3 regiony pogórnicze dostaną pieniądze

Potrzebę transformacji regionów mocno związanych z górnictwem dostrzegają także przedstawiciele rządu, samorządu oraz biznesu. 14 maja podczas XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w ramach panelu "Regiony górnicze UE: transformacja gospodarcza, energetyczna i społeczna – szanse i wyzwania" zaproszeni goście szukać będą odpowiedzi na pytania, jakie są główne wyzwania stojące przed regionami górniczymi przechodzącymi proces transformacji, jaką role odgrywać będą innowacje czy jak istotny jest dialog ze stroną społeczną.

- Ważne jest, by przy transformacji energetycznej i przy ochronie klimatu pamiętać o regionach, które mają z tym największy kłopot. Zaakceptowano mój wniosek i poprawkę, by przeznaczyć 5 mld euro, w następnej perspektywie finansowej, to jest ponad 20 mld złotych, na takie właśnie regiony. Ich przekształcanie, tworzenie miejsc pracy, zagospodarowanie terenów pokopalnianych, walkę ze smogiem czy szeroko rozumiane projekty społeczne - powiedział w rozmowie w portalem WNP.PL Jerzy Buzek.

Zobacz naszą rozmowę z byłym premierem Jerzym Buzkiem

Podczas dyskusji, w której udział potwierdzili m.in. Jerzy Buzek, wiceminister Grzegorz Tobiszowski, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, poruszony zostanie także temat rządowego "Programu dla Śląska". Jego głównym celem jest przyspieszenie rozwoju województwa śląskiego, a także doprowadzenie do zmiany profilu gospodarczego regionu.

O jego roli w rozwoju regionu rozmawiano na początku roku podczas wizyty w Katowicach ministra infrastruktury i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

- Chcemy wykorzystywać istniejące potencjały, a nie tylko skupiać się na silniejszych ośrodkach wzrostu. Nowa polityka regionalna powinna być bardziej selektywna w swojej analizie i bardziej skoncentrowana w swoich działaniach.

Przeczytaj więcej: Jerzy Kwieciński: nowe instrumenty będą wspierały rozwój regionalny
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019