Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Grupa Azoty przyjęła ofertę na blok energetyczny w Puławach

Autor: ADAM SOFUŁ
Dodano: 16-04-2019 19:33

Zarząd spółki Grupa Azoty ZA Puławy poinformował w komunikacie podjęciu uchwały w sprawie wstępnego przyjęcia oferty konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy na budowę boku węglowego w Puławach.

W postępowaniu przetargowym złożone zostały trzy oferty. Oprócz wskazanego konsorcjum, oferty złożyło także konsorcjum, którego liderem jest spółka Rafako oraz PowerChina Nuclear Engineering Company Limited. Przetarg jest prowadzony poza procedurą zamówień publicznych.

Zobacz też: Polimex-Mostostal na plusie w 2018 roku. Grupa zaczyna odbudowywać portfel

- Spośród wszystkich oferentów, konsorcjum w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone w dokumentacji przetargowej - czytamy w komunikacie. - Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji dla projektu nie przekroczy kwoty 1,16 mld zł netto. Kwota ta wpłynie również na konieczność aktualizacji całkowitego budżetu projektu, który wg szacunków nie powinien przekroczyć kwoty 1,2 mld zł netto - czytamy dalej.

Wcześniej przedsięwzięcie szacowano na ok. 890 mln zł.

Czytaj więcej: Grupa Azoty bliska wyboru wykonawcy Elektrowni Puławy?

Grupa Azoty ZA Puławy poinformowała jednocześnie, że ostateczny wybór oferty i zawarcie umowy planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku. Realizacja inwestycji ma potrwać 36 miesięcy.

Przetarg dotyczy budowy bloku węglowego o mocy ok. 100 MWe w puławskich Azotach. Pierwotnie miało to nastąpić do końca 2018 r., a następnie termin ten wydłużono do końca pierwszego kwartału 2019 r.

Nowy blok jest potrzebny, aby puławskie zakłady dostosowały swoją energetykę do nowych norm Unii Europejskiej w zakresie emisji spalin. Obiekt ma zostać wybudowany na terenie zakładowej elektrociepłowni.

Dla Polimeksu to zlecenie byłoby łakomym kąskiem. Po zakończeniu inwestycji w Kozienicach spółka zanotowała znaczący spadek przychodów. W 2018 r. Polimex-Mostostal miał na poziomie skonsolidowanym 1,636 mld zł przychodów wobec 2,421 mld zł rok wcześniej. Grupa wypracowała 16,16 mln zł zysku netto wobec 137,04 mln zł straty netto przed rokiem. Aktualny portfel zamówień grupy wynosi ok. 1,54 mld zł, z czego do realizacji w 2019 r. przypada 1,17 mld zł.

O inwestycjach w sektorze chemicznym i energetyce dyskutować będziemy od 13 do 15 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego pod patronatem WNP.PL, na który serdecznie zapraszamy.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020