Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Warszawski rynek akcji lekko wzrósł; najwięcej zyskało CCC, a najwięcej stracił KGHM

Autor:  PAP/rs  |  17-04-2019 18:18
W środę na warszawskiej GPW indeksy lekko wzrosły. W gronie blue chipów najmocniej zwyżkowały CCC oraz Dino i JSW.

  • W gronie spółek z WIG20, których kursy najbardziej zwyżkowały są: CCC (o 3,0 proc.), Dino Polska (o 2,2 proc.) i JSW (o 1,9 proc.). Wzrosła również cena akcji PZU - o 1,6 proc.
  • Najmocniej spadły ceny akcji KGHM - o 3,3 proc., CD Projekt - o 3,2 proc. i Play - o 2,0 proc.
  • Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Cormay - wzrost o 4,2 proc., Astarta - w górę o 4,6 proc., Infoscan - zwyżka o 6,0 proc.

W środę na warszawskiej GPW indeksy lekko wzrosły
Fot. Shutterstock.com

WIG20 zyskał na zamknięciu 0,26 proc. osiągając poziom 2.378,31 pkt. Indeks WIG poszedł w górę o 0,16 proc. do 61.166,00 pkt. Spadały mWIG40 o 0,45 proc. do 4.206,52 pkt. i sWIG80 - o 0,05 proc. do 12.119,41 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.011 mln zł, a na spółkach z WIG20 sięgnęły 1.007 mln zł.

O godz. 17.00 niemiecki DAX zwyżkował o 0,67 proc., a indeks S&P 500 szedł w dół o 0,07 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy najbardziej zwyżkowały są: CCC (o 3,0 proc.), Dino Polska (o 2,2 proc.) i JSW (o 1,9 proc.). Wzrosła również cena akcji PZU - o 1,6 proc. Najmocniej spadły ceny akcji KGHM - o 3,3 proc., CD Projekt - o 3,2 proc. i Play - o 2,0 proc.

PZU, który z zysku za 2018 rok planuje wypłacić 2,8 zł dywidendy na akcję, liczy, że wartość dywidendy na akcję w przyszłości nadal będzie rosła - poinformował PAP Biznes prezes PZU Paweł Surówka.

W trakcie środowej sesji KGHM poinformował, że zarząd spółki, za pozytywną oceną rady nadzorczej spółki, nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2018 rok. Po ogłoszeniu informacji cena akcji KGHM zniżkowała z ok. 112 zł do ok. 107 zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Cormay - wzrost o 4,2 proc., Astarta - w górę o 4,6 proc., Infoscan - zwyżka o 6,0 proc. Wzrosły również akcje: Comarchu - o 2,2 proc., Infoscanu - o 1,9 proc. i Wieltonu - o 0,7 proc.

Wielton poinformował, że zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2018 roku 69,4 mln zł, podczas gdy w 2017 roku wyniósł 77,3 mln zł. Skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej zamknęły się w 2018 roku kwotą 66,5 mln zł - rok wcześniej wyniosły 114,8 mln zł.

Negatywnie wyróżniły się akcje: EuCO - spadek kursu o 22,7 proc., Brastera - zniżka o 13,5 proc. i CP Group - w dół o 8,7 proc. Zniżkowały też kursy: Ropczyc - o 6,6 proc., Kogeneracji - o 2,6 proc. i Famuru - o 0,8 proc.

Akcje Euco poszły w dół, ustanawiając historyczne minimum od początku notowań spółki w grudniu 2010 roku.

Spółka po wtorkowej sesji poinformowała, że rozpocznie przegląd opcji strategicznych, który ma przede wszystkim na celu wybór najkorzystniejszego sposobu pozyskania finansowania niezbędnego do spłaty istniejącego długu obligacyjnego spółki, a także realizację długoterminowego celu grupy, jakim jest maksymalizacja jej wartości.

Ropczyce po zakończeniu wtorkowych notowań poinformowały, że rada nadzorcza uchwaliła zgodę na wdrożenie programu motywacyjnego na lata 2019-2021 z wykorzystaniem akcji własnych posiadanych przez spółkę, skierowanego do kadry menedżerskiej i kluczowego personelu, w ilości maksymalnie do 20 proc. kapitału zakładowego.

Po wtorkowej sesji Kogeneracja poinformowała, że zarząd spółki będzie rekomendować zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2018-2020. Spółka ujawniła, że decyzja wiąże się m.in. z prowadzoną inwestycją w elektrociepłowni Czechnica, która ma zostać ukończona w 2023 roku.

W kolejnych latach zarząd Kogeneracji zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 20-40 proc. zysku netto skorygowanego o odpisy aktualizacją wartość aktywów trwałych. Za 2017 rok spółka wypłaciła 2,7 zł dywidendy na akcję.

Grupa Famur poinformowała, że chce kontynuować proces dezinwestycji majątku nieoperacyjnego - oszacowała wpływy z tego tytułu na 70-80 mln zł.

Dezinwestycje Famuru miałyby objąć m.in. aktywa finansowe (spółki serbskie, spółki niezwiązane z core biznesem) oraz nieruchomości.

Wśród celów na 2019 rok Famur wymienił też m.in. dalszą aktywizację sprzedaży eksportowej, rozwój zaplecza serwisowego za granicą, dywersyfikację zadłużenia grupy, kontynuację procesów akwizycyjnych w obszarze Hard Rock Mining.

Famur poinformował, że zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2018 roku 207,9 mln zł, podczas gdy w 2017 roku wyniósł 48,5 mln zł. Skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej zamknęły się w 2018 roku kwotą 215,3 mln zł - rok wcześniej wyniosły 192,2 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019