Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Rema - Gad i Bumech - Technika Górnicza z umową dla PGG

Autor: Dariusz Ciepiela
Dodano: 18-04-2019 15:40 | Aktualizacja: 18-04-2019 15:49

Konsorcjum złożone ze spółek Rema - Gad z Bytomia i Bumech - Technika Górnicza z Katowic zawarło umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) na drążenie pochylni metanowej IIIa-S badawczej dla potrzeb kopalni Murcki-Staszic.

Termin wykonania prac to 17 miesięcy od daty przekazania rejonu robót. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 14 mln zł netto.

To kolejna umowa Bumechu w ostatnich tygodniach. Niedawno Bumech poinformował, że konsorcjum spółek zależnych tej firmy - Bumech Mining i Bumech Technika Górnicza podpisało umowy z Jastrzębska Spółką Węglową i Polską Grupą Górniczą.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020