Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Tomasz Rogala o planach PGG i roli węgla w gospodarce

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  26-04-2019 06:00  |  aktualizacja: 25-04-2019 22:58
Obecnie nie zauważamy oznak zmniejszenia antywęglowego trendu w Europie - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG), a zarazem prezydent Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal.
  • Polska Grupa Górnicza (PGG) wydobywa rocznie około 30 mln ton węgla. 
  • Koncentruje się przede wszystkim na zaopatrywaniu krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.  
  • PGG jest największą górniczą firmą w UE, jej zasoby węgla szacuje się na 1,6 mld ton. 
  • Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala będzie uczestniczył w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w Katowicach od 13 do 15 maja pod patronatem WNP.PL. Serdecznie zapraszamy.

Tomasz Rogala wskazuje, że w roku 2018 wyprodukowano i zużyto na świecie ponad 7 mld ton węgla. A takie kraje, jak między innymi Chiny, Indie, Rosja, USA czy Australia nie zwalniają tempa w zakresie wydobycia węgla. 

Na świecie wzrasta konsumpcja energii elektrycznej i jest duże zapotrzebowanie na węgiel. W Unii Europejskiej ten surowiec pozostaje na cenzurowanym.

- Obecnie nie zauważamy oznak zmniejszenia antywęglowego trendu w Europie - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prezes PGG Tomasz Rogala.

Wskazuje przy tym, że zatrudniając bezpośrednio około 43 tys. osób, Polska Grupa Górnicza zapewnia co najmniej 200 tys. miejsc pracy w swoim otoczeniu, współpracując z ok. 3,5 tys. partnerów. Na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych oraz dzierżawę maszyn firma wydaje rocznie ponad 780 mln zł. 

Prezes Tomasz Rogala zaznacza, że spoglądając na sektor węgla kamiennego, trzeba uwzględnić wartości, które on generuje. Należy tu nadmienić, że w zakresie wartości dla pracowników średnie wynagrodzenie w PGG jest o 50 proc. wyższe niż średnie wynagrodzenia na terenie Górnego Śląska. 

Czytaj także: Program PGG Family stale się rozrasta. Korzystają pracownicy i ich rodziny

Do budżetu państwa Polska Grupa Górnicza odprowadza rocznie ponad 3,1 mld zł podatków i innych opłat, a do budżetów lokalnych ponad 171 mln zł. PGG realizuje programy stypendialne z gwarancjami zatrudnienia; w zawodach górniczych na potrzeby PGG kształci się obecnie w różnych formach ponad 650 uczniów z 41 szkół.

Polska Grupa Górnicza wydobywa rocznie około 30 mln ton węgla. Koncentruje się przede wszystkim na zaopatrywaniu krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.  

Zobacz wywiad z prezesem PGG Tomaszem Rogalą.Plany Polskiej Grupy Górniczej na rok 2019 przewidują przeznaczenie ponad 1,4 mld zł na uzbrojenie 45 ścian wydobywczych i wydrążenie 140 km nowych wyrobisk. 

Będzie następować kontynuacja kluczowych inwestycji - za 582 mln zł - oraz dalsze zakupy nowego sprzętu, głównie urządzeń transportowych oraz sekcji obudowy zmechanizowanej za prawie 1,2 mld zł. 

Polska Grupa Górnicza analizuje też uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na terenach górniczych, docelowo dających łącznie nawet 95 gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie, przy ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o ok. 60 tys. ton w skali roku. Koszt związanych z tym inwestycji szacowany jest na ok. 300 mln zł. 

Pierwszy etap tego projektu być może rozpocznie się jeszcze w 2019 roku. W  pierwszej kolejności możliwe byłoby stworzenie instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków oraz na terenie zwałowiska w pobliżu gliwickiej kopalni Sośnica. 

Polska Grupa Górnicza myśli też o wejściu w nowe złoża węgla. Kopalnia Piast-Ziemowit należąca do Polskiej Grupy Górniczej jest największym zakładem wydobywczym w Polsce, a obydwa Ruchy - Piast i Ziemowit - zajmują pierwsze miejsce pod względem wydobycia w PGG.

PGG będzie realizować przedsięwzięcie mające na celu rozszerzenie bazy zasobowej o nowe pole eksploatacyjne, którym jest złoże Imielin Północ. Będzie to pierwszy etap rozbudowy kopalni Piast-Ziemowit, porównywany z budową nowej kopalni.

Przewidywana w przyszłości eksploatacja złóż Imielin Północ, Ziemowit Głęboki oraz Piast Głęboki warunkuje dalsze funkcjonowanie kopalni Piast-Ziemowit, a ponadto pozwoli na poszerzenie bazy zasobowej o 300 mln ton, wydłużenie żywotności kopalni do roku 2068, realizację zadań rocznych na poziomie 6,5 mln ton do roku 2036, zwiększenie wydobycia do poziomu ok. 8,5 mln ton od roku 2040, po udostępnieniu złoża Piast Głęboki.

W PGG myślą również m.in. o potencjalnym rozpoczęciu produkcji karbochemicznej - zgazowania węgla na potrzeby chemii. W spółce analizują możliwości uruchomienia na terenie jednej ze swoich kopalń instalacji zgazowania węgla, zdolnej do przetworzenia ok. 1,2 mln ton tego surowca rocznie, z możliwością wykorzystywania także odpadów i biomasy. Szacunkowy koszt takiego projektu to około 500 mln euro.

Z wytworzonego w instalacji gazu można byłoby wyprodukować ok. 620 tys. ton metanolu rocznie. Efektem ekologicznym ma być uniknięcie emisji 150 tys. ton CO2 w stosunku do klasycznych technologii wykorzystania węgla. 

Zobacz również: PGG może uruchomić instalacje fotowoltaiczne
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019