Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Pożar w Równieńskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie

Autor: Dariusz Ciepiela
Dodano: 30-04-2019 10:34

W Równieńskiej Elektrowni Jądrowej w miejscowości Warasz na Ukrainie doszło do pożaru stacji transformatorowej bloku nr 3. To niejądrowa część elektrowni. Polska Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) informuje, że nie ma informacji o jakimkolwiek zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Informacja o pożarze została potwierdzona przez operatora elektrowni oraz ukraińską Państwową Służbą ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Elektrownia położona jest w miejscowości Warasz na Ukrainie, ok. 200 kilometrów na wschód od Chełma.

PAA informuje, że żadna informacja o zagrożeniu nie została przekazana przez systemy wymiany informacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA).

- Wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych również nie wskazują na jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne na terenie Polski - zapewnia PAA. 

Państwowa Agencja Atomistyki stale monitoruje sytuację radiacyjną kraju m.in. poprzez systematyczny pomiar mocy dawki promieniowania gamma poprzez stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

W Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej działają cztery bloki WWER o mocy 361 MW, 384 MW, 950 MW oraz 950 MW.

Czytaj także: Elektrobudowa zarobi więcej na budowie elektrowni Olkiluoto 3

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020