Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

UOKiK wszczął postępowanie ws. spółki Polski Prąd i Gaz

Autor:  PAP/JS  |  13-05-2019 12:10
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie o uznanie za niedozwolone 47 klauzul stosowanych w umowach z konsumentami przez spółkę Polski Prąd i Gaz - poinformował UOKiK.

To kolejne postępowanie wszczęte przeciwko tej spółce. W 2016 roku urząd nałożył na Polski Prąd i Gaz 10 mln zł kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, na przykład za podszywanie się pod dotychczasowego sprzedawcę prądu.

Według UOKiK wysokość opłat PPiG nie ma żadnego wytłumaczenia w kosztach, które spółka może ponieść z powodu utraty klienta.
Fot. Shutterstock.com

Teraz zarzuty dotyczą niedozwolonych postanowień w umowach. Według UOKiK spółka stosowała ich 47. Można je podzielić na dwie grupy.

"Pierwsza grupa dotyczy karnych opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas określony. Spółka zawierała umowy na 4 lub 5 lat. Jeżeli konsument chciał wcześniej zrezygnować, musiał zapłacić jednorazowo opłatę 11 lub 17 zł za każdy miesiąc, jaki został do końca umowy. Przykładowo gdy konsument po pięciu miesiącach rozwiązał umowę zawartą na 5 lat, musi zapłacić 935 zł" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

"Prawo energetyczne gwarantuje konsumentom możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy prądu czy gazu. Polski Prąd i Gaz nie może ich do tego zniechęcać zbyt wysokimi karami. Wątpliwości budzi też brak równowagi w umowach. Spółka nakłada wysokie kary na klientów, a sama jest bezkarna, gdy nie wywiąże się ze swoich obowiązków" - dodał.

Zobacz też: Polski Prąd i Gaz i może stracić koncesję na sprzedaż gazu

Według UOKiK wysokość opłat PPiG nie ma żadnego wytłumaczenia w kosztach, które spółka może ponieść z powodu utraty klienta.

"Kwestionujemy też klauzule dotyczące przedłużania umów. Polski Prąd i Gaz automatycznie przekształca je w kolejne umowy na czas określony, tym razem na trzy lata. Aby temu zapobiec konsumenci muszą wcześniej złożyć odpowiednie oświadczenie" - mówi Niechciał.

Według UOKiK umowy na czas określony powinny wygasać, gdy upłynie termin ich obowiązywania.

"W tym przypadku dopuszczamy automatyczne przedłużenie umowy, ale tylko na czas nieokreślony tak aby klienci z dnia na dzień nie zostali bez prądu, ale w każdej chwili mogli bez problemów rozwiązać umowę" - powiedział szef UOKiK.

Za stosowanie klauzul niedozwolonych UOKiK może nałożyć na PPiG karę do 10 proc. jego obrotów z poprzedniego roku Urząd przypomina, że takie postanowienia w umowach nie mają mocy wiążącej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019