Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Transformacja regionów górniczych UE, ale najpierw... budżet

Autor:  Jerzy Dudała  |  14-05-2019 16:44  |  aktualizacja: 14-05-2019 17:08
W przypadku transformacji regionów górniczych ważne będzie zapewnienie budżetu, który umożliwi jej przeprowadzenie. Przy okazji transformacji energetycznej należy zadbać o to, aby przywrócić na nowo do życia i przeznaczyć pod nowe inwestycje tereny górnicze. Te tereny należy wesprzeć - same sobie nie poradzą.
Transformacja regionów górniczych ma objąć m.in. tereny na Górnym Śląsku, czy też region Wałbrzycha i Konina. Istotne, aby w Unii Europejskiej była stała pozycja budżetowa dedykowana sprawiedliwej transformacji regionów górniczych.

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i były prezes Rady Ministrów wskazuje, że transformacja regionów górniczych to duże wyzwanie na kolejne lata. Potrzebujemy w tym zakresie innowacyjnych projektów.

- Jako zarząd województwa śląskiego powołaliśmy zespół ds. transformacji górniczej, aby stworzyć forum do wymiany poglądów - wskazuje Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. - Widzę potencjał tego projektu, dołączają tu nowe podmioty. W ramach naszego zespołu, który ewoluuje, jesteśmy w stanie stworzyć dobre projekty, realne i dojrzałe.

Tereny pogórnicze mają duży potencjał. Mówiąc o transformacji regionów górniczych należy zaznaczyć, że jest to proces rozłożony na wiele lat. Chodzi zatem o to, aby w budżecie unijnym była dedykowana temu osobna pozycja, na przykład na trzydzieści lat.

- Budujemy obecnie  szerokie poparcie społeczne w tym zakresie, musimy mieć także innowacyjne projekty - podkreślał Jerzy Buzek - społeczne innowacje mają bowiem największe znaczenie w Unii Europejskiej - dodał.

Aby transformacja była skuteczna, musi być realizowana przez wiele lat i musi mieć zapewnione źródło finansowania.

Kolejne negocjacje w tym zakresie będą prowadzone po najbliższych wyborach do europarlamentu.

Tekst powstał na podstawie debaty „Regiony górnicze w Unii Europejskiej: transformacja gospodarcza, energetyczna i społeczna - szanse i wyzwania”, która odbyła się 14 maja w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019