Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Lotos Kolej z pozwoleniem na korzystanie z unijnej procedury tranzytu

Autor:  PAP  |  17-05-2019 16:23
Kolejowa spółka przewozowa grupy Lotos otrzymała pozwolenie na korzystanie z unijnej procedury tranzytu dla towarów przewożonych koleją. Wdrożenie tej procedury przyspieszy proces i poprawi dokładność rozkładu jazdy w przewozach towarowych Lotos Kolej - podał Lotos.

Jak poinformował Lotos, upoważnienie do stosowania procedury tranzytu to duże usprawnienie kolejowych usług transportowych realizowanych przez grupę. Wiąże się ono ze znacznymi uproszczeniami dotyczącymi transportu kolejowego, przede wszystkim ze zniwelowaniem opóźnień spowodowanych koniecznością sporządzenia dodatkowego dokumentu przewozowego podczas przekraczania granic Unii Europejskiej oraz państw zrzeszonych w Konwencji Międzyrządowej Organizacji do Spraw Międzynarodowych Przewozów Kolejami (COTIF).

Lotos Kolej znalazł się w gronie 58 przewoźników z 25 europejskich państw, którzy są uprawnieni do stosowania kolejowych listów przewozowych jako zgłoszeń tranzytowych.
Fot. Mat. pras.

Dzięki pozwoleniu, Lotos Kolej znalazł się w gronie 58 przewoźników z 25 europejskich państw, którzy są uprawnieni do stosowania kolejowych listów przewozowych jako zgłoszeń tranzytowych. Jednocześnie należąca do grupy Lotos spółka, jest czwartym polskim przewoźnikiem kolejowym znajdującym się na liście.

Jak przekazał Lotos, nowe pozwolenie daje przewoźnikowi nowe możliwości oferowania przewozów w ramach unijnej procedury tranzytowej. "Wpływa to pozytywnie na jakość świadczonych usług klientom, szczególnie tym przewożącym towary na coraz bardziej popularnym korytarzu wschód-zachód, również poza granice Unii Europejskiej" - ocenił Lotos.

Czytaj także: Kolejowa flota Lotos Kolej wzbogaciła się o pięć lokomotyw

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019