Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Jarosław Gowin: wykorzystaliśmy 21 mld zł z UE na naukę, badania i rozwój

Autor: PAP/TE
Dodano: 21-05-2019 13:44

21 mld zł z funduszy unijnych z obecnej perspektywy finansowej UE zostało wykorzystanych do tej pory w obszarze nauki, badań i rozwoju – poinformował we wtorek w Krakowie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.


Wśród wybranych polskich inicjatyw są projekty: SANO krajowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, NOMATEN Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz ENSEMBLE3 Uniwersytetu Warszawskiego. Granty dla tych trzech polskich projektów sięgną łącznie 45 mln euro.

"Tym ważniejsze są takie spektakularne sukcesy (…). W jednym konkursie odzyskaliśmy część z tych 7 mld, co do których jesteśmy na deficycie" - zauważył Gowin.

Środki unijne - zaznaczył wicepremier - były wykorzystywane także w obszarze reformy systemu szkolnictwa wyższego, a także społecznej odpowiedzialność nauki, czyli jej popularyzacji, zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia.

Według niego to, że polska nauka wykorzystywała fundusze unijne w perspektywie 2014-2020 "w sposób bardzo twórczy" jest przede wszystkim zasługą głównej agencji wykonawczej, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Zastępca dyrektora NCBR Izabela Żmudka poinformowała, że oferta tej instytucji nieustająco się zmienia. "Zaczynaliśmy głównie od środków dotacyjnych, teraz już mamy instrumenty zwrotne, by w przyszłości móc jeszcze bardziej poszerzyć zasób finansowy, którym będziemy dysponować" - zaznaczyła.

Budżet NCBR - przypomniała przedstawicielka tej instytucji - dysponuje w tym roku 4,5 mld zł, z czego fundusze UE stanowią 3,2 mld zł.

Jak przypomniała Żmudka, NCBR jest instytucją pośredniczącą w dwóch programach operacyjnych w obecnej perspektywie finansowej: Inteligentny Rozwój z budżetem wynoszącym 21 mld zł oraz Wiedza Edukacja Rozwój ze środkami na poziomie 5 mld zł.

W pierwszym programie - zaznaczyła przedstawicielka NCBR - zawarto do tej pory ponad 1,6 tys. umów na łączną kwotę 14 mld zł. W PO Wiedza Edukacja Rozwój ponad 1,4 tys. zawartych umów opiewa na 3,7 mld zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020